กสท ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

          กสท ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ลดเหลือ 6 บียู มั่นใจใน 3ปี รายได้ค่าเช่าเพิ่มเป็นสัดส่วน 60% ของรายได้รวม ตั้งเป้าสิ้นปีมีรายได้รวม 52,000 ล้านบาท กำไรสุทธิเดิมที่ 1,500 ล้านบาท

          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท และรักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยลดหน่วยงานเหลือ 6 กลุ่มธุรกิจ (บียู) ประกอบด้วย 1.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดำเนินธุรกิจให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  2.กลุ่มเสาโทรคมนาคม  3.กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ 4.กลุ่มโทรศัพท์ 5.กลุ่มโทรศัพท์ประจำที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และ 6.กลุ่มบริการด้านไอที ไอดีซี คลาวด์

          สำหรับกลุ่มงานที่มีการปรับเปลี่ยน อาทิ ปรับเอาโครงสร้างธุรกิจเดิมที่กระจาย โดยเฉพาะกลุ่มสายงานไร้สาย  (โมบายล์) ให้มาอยู่ในบียูเดียวกัน เพื่อรวมเอาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด อาทิ เสาโทรคมนาคม สถานีฐานทั้งหมดรวม 25,000 แห่ง ซึ่งไม่รวมเสาสถานีฐานของเอชเอสพีเอจำนวน 10,000 แห่ง เพื่ออนาคตจะทำได้ง่ายขึ้น และปูทางไปสู่การเป็นเน็ตเวิร์ก โพรวายเดอร์ในอนาคต และจัดตั้งเป็นทาวเวอร์ คัมพะนีในอนาคตด้วย

          "หลังจากบอร์ดอนุมัติรับรองโครง สร้างใหม่อย่างเป็นทางการ จะสามารถดำเนินการได้ทันที และมั่นใจว่าจะช่วยให้การบริหารจัดการในอนาคตสามารถทำได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่าสัดส่วนรายได้จากการให้เช่าเสาสถานีฐานที่จัดกลุ่มในโครงการบียูใหม่นี้จะสร้างรายได้ให้ในระยะยาวโดยปัจจุบันนี้รายได้จากธุรกิจไร้สายมีสัดส่วน 45% ของผลประกอบการ แต่ใน 3-5 ปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ส่วนรายได้ปีนี้ตั้งเป้าอยู่ที่  52,000 ล้านบาท กำไรสุทธิเดิมที่ 1,500 ล้านบาท" พ.อ.สรรพชัย กล่าว.