ไอซีที ให้คำมั่นทุกหมู่บ้านมีเน็ตใช้ เร่งเดินหน้าตามแผนบรรลุปี60 จ้างศึกษา บ.บรอดแบนด์ชาติ

          นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนของไอซีทีว่า ผลงานโดดเด่นของกระทรวงแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การผลักดันชุดกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ประกอบด้วย กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว กฎหมายการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รวมกฎหมาย 3 ฉบับไว้ในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมายการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล และกฎหมายกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ในชุดกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แก่ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการแยก พ.ร.บ.เป็น 2 ฉบับ คือ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คาดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจพิจารณาแล้วเสร็จต้นเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งในชุดกฎหมายด้านความมั่นคง ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ฉบับ ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

          นายพรชัยกล่าวว่า ผลงานเด่นเรื่อง 2 ได้แก่ ทำให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินกิจการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดรายได้จากสัญญาสัมปทาน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัมปทานเรื่องเสาโทรคมนาคม และเรื่องที่ 3 กิจการดาวเทียม ที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เนื่องจากเดิมกิจการดาวเทียมและอวกาศควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงไอซีที แต่กลับไม่มีคนทำ และให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการแทน แต่ท้ายสุดไอซีทีก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจตามกรอบอำนาจ

          "ผลการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งมีสมาชิกจากทุกหน่วยงานราชการที่มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและเสาโทรคมนาคม ทุกรายต่างยินดีนำทรัพย์สินมารวมกัน เพื่อมอบให้บริษัทกลางที่รัฐบาลเตรียมจะจัดตั้งขึ้นมาบริหารจัดการทำโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) แห่งชาติ เพื่อให้เป้าหมายในการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ออปติก) ไปยังทุกหมู่บ้านทั่วประเทศตามเป้าภายในปี 2559 และให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านภายในปี 2560" นายพรชัยกล่าว และว่า ภายใน 1 เดือน กรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติ จะได้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินและรูปแบบการจัดตั้งบริษัทก่อน และใช้งบประมาณว่าจ้าง 20-30 ล้านบาท คาดสรุปใน 6 เดือน ซึ่งบริษัทที่ตั้งขึ้นไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ดำเนินกิจการแบบเอกชน