"แคท"รุกตั้งองค์กรเน็ตTHNOG หนุนขับเคลื่อน"ดิจิทัลอีโคโนมี"

          "แคท" ตั้งองค์กร "THNOG" ดึงคนทำงานด้านอินเทอร์เน็ตทั่วไทยรวม 3 กลุ่มหลัก ยูนิเน็ต สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรภาครัฐ ตั้งเป้า ผลักดัน พัฒนาวงการอินเทอร์เน็ตไทย หนุนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

          องค์กร THNOG (Network Operator Group for Thailand) จะมุ่งภารกิจเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นกลาง ทันสมัย และเปิดกว้างในทุกมิติ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิศวกรรมโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาด้านความปลอดภัย การใช้งานข้อมูล ฯลฯ พร้อมทั้งกิจกรรมด้านการอบรมให้ความรู้และ การทำแล็บ / เวิร์คชอป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ต โดยงบประมาณ และวิทยากร THNOG จะได้รับการสนับสนุนจาก ISOC (Internet Society) ประเทศสหรัฐอเมริกา

          นายวสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูลของแคท กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กร THNOG ของไทยว่า แคท ได้เข้ามาเป็นผู้แทนใน THNOG ในฐานะผู้ประกอบการ การสื่อสารโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย และเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที ซึ่งจะพัฒนาเป็นดิจิทัลอีโคโนมีในอนาคต

          ขณะที่ผู้แทน NOG ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา ยุโรป เอเชีย ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางอินเทอร์เน็ตระดับสูง การก่อตั้ง THNOG จะช่วยให้องค์กรด้านอินเทอร์เน็ตได้แชร์ความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยจะช่วยในการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีของไทย ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันกับนานาชาติ

          สำหรับองค์กร THNOG ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีสมาชิกผู้แทนจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องในวงการอินเทอร์เน็ตกว่า 100 ราย เข้าร่วม ทั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มประเทศในเอเชียได้ก่อตั้ง NOG ในประเทศต่างๆ หลายประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ ISOC ได้แก่ อินโดนีเซีย (IDNOG), มาเลเซีย (MyNOG), สิงคโปร์ (SGNOG), ออสเตรเลีย (AUSNOG), ฮ่องกง (HKNOG ), ปากีสถาน (PaNOG) โดยล่าสุด THNOG ในไทย นับเป็นการก่อตั้ง  NOG ประเทศแรกในกลุ่มอินโดจีน