TOTเคลียร์ข้อพิพาทAIS ก่อนจับมือเป็นพันธมิตร

นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า หลังจากที่มติคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เห็นชอบการปรับปรุงการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล และทำให้รัฐวิสาหกิจสามารถอยู่รอดได้ โดยในส่วนของทีโอทีนั้นคนร.ได้มีข้อเสนอนะให้ดำเนินการ 5 ข้อ เพื่อให้ ทีโอที สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และเพื่อให้ ทีโอทีดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดในอนาคต

          ในเบื้องต้น คนร.ต้องการให้ทีโอที ยุติข้อพิพาททั้งหมดที่มีกับคู่สัญญาสัมปทานคือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ  เอไอเอส ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเจรจาเดินหน้าจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันต่อไป โดยการเจรจาข้อพิพาททั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนมี.ค.นี้  ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอทีมีข้อพิพาทที่อยู่ในคณะอนุญาโตตุลาการ จำนวน 7 คดี ซึ่งหากเอไอเอส ไม่ถอนคดีฟ้องกับทีโอทีทั้งหมด ทีโอทีจะไม่สามารถเจรจาธุรกิจร่วมกันได้

          สำหรับรูปแบบการเจรจาข้อพิพาทร่วมกันทีโอทีจะทำในรูปแบบเดียวกันระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  และบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  ซึ่งเรื่องแรกที่ทีโอทีจะเจรจากับ เอไอเอสเป็นเรื่องทรัพย์สิน เสาโทรคมนาคม เพื่อนำทรัพย์สินมาต่อยอดธุรกิจ

          ปัจจุบันเสาโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามสัญญาสร้าง-โอน-บริการ (บีทีโอ) ที่ เอไอเอส จะต้องโอนให้ทีโอทีทั้งหมด โดยการโอน ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558 โอนแล้วจำนวน 5,400 แห่ง จากก่อนหน้านี้โอนให้แล้วที่ 4,000 แห่ง รวมเป็น 9,400 แห่ง