งานนี้ "ทีโอที-กสท" มีหนาว!

      พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เผยว่า ได้ให้สำนักงาน กสทช.ไปตรวจสอบรายละเอียดใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ของทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ว่ามีการใช้คลื่นย่านใดและไม่มีการใช้งานคลื่นใดบ้าง เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ หากไม่มีการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง กสทช.จะเรียกทีโอที และ กสท มาหารือ หากไม่มีการใช้งาน กสทช.ต้องขอคืนเพื่อนำมาจัดสรรและประมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
      ขณะนี้มีคลื่นความถี่หลายย่านที่ใช้งานไม่เต็มที่ เช่น คลื่นย่าน 2.3-2.6 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยคลื่นนี้อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานของ บมจ. อสมท ที่จะสิ้นสุด ก.ย.นี้ และอยู่ในการครอบครองของทีโอที ฉะนั้นหากตรวจพบว่าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็จะนำมาเปิดประมูลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ ซึ่งคลื่นนี้สามารถให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะรองรับการใช้บริการข้อมูล (ดาต้า) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้จะเสนอให้บอร์ดกทค.ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ทั้งหมดด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและหารือกับทุกส่วนงาน เพื่อให้การใช้คลื่นมีประสิทธิภาพ และดูว่าคลื่นใดสามารถนำมาประมูลได้ โดยปลายปีนี้ กสทช.จะเปิดประมูลบริการมือถือ 4 จี บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHZ ซึ่ง เม.ย.นี้ จะมีความชัดเจนเรื่องราคาเริ่มต้นและจำนวนคลื่นความถี่.