คอลัมน์ ข่าวสั้น: "กสทฯ" กำไรเพิ่มแต่รายได้ต่ำเป้า

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า บอร์ด กสทฯ (9 ก.พ.) ได้รับทราบผลดำเนินงานปี 2557 มีรายได้รวม 57,682 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,997 ล้านบาท เพิ่มจากประมาณการก่อนหน้านี้ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายลงได้ 3,000 ล้านบาท ส่วนรายได้ลดจากที่ตั้งเป้าไว้ 59,754 ล้านบาท เพราะยังไม่ได้รับรายได้จากมาตรการคุ้มครองชั่วคราว กว่า 2,800 ล้านบาท ประกอบกับการเพิ่มรายได้ my ไม่เป็นไปตามเป้า ขณะที่มีรายได้ส่วนเพิ่มหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานทรูมูฟ 1,478 ล้านบาท และรายได้สัมปทานดีแทคมากกว่าแผน 2,078 ล้านบาท และได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ให้ กสท.และทีโอที ร่วมกันดูแลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ในรูปของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารูปแบบและความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง National Infrastructure Company และ Neutral Tower Company จากที่ปรึกษา ที่กระทรวงไอซีทีว่าจ้าง คาดว่าจะนำเสนอ คนร.ได้ใน ก.พ.นี้