เคเบิลทีวี ลงทุน 3 พันล.สู้ศึกช่องดิจิทัล

          ทีวีดาวเทียมร้องกสทช. แจกใบอนุญาต 15 ปี

          ผู้ประกอบการเคเบิลยกเครื่องระบบออกอากาศ สู้ศึกทีวีดิจิทัลช่องใหม่  เสริมบริการอินเทอร์เน็ต เพิ่มรายได้-ขยายสมาชิก ทีวีดาวเทียมร้อง กสทช.ออกใบอนุญาต 15 ปี

          หลังจากโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ช่องใหม่เริ่มออกอากาศในเดือน เม.ย.2557 สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง ประเทศไทย สรุปภาพรวมการใช้งบโฆษณา ผ่านสื่อทีวีทุกประเภทในปีที่ผ่านมา พบว่า ทีวีอนาล็อกเดิมมีมูลค่า 63,775 ล้านบาท ลดลง 8%  เทียบปี 2556 โฆษณาเคเบิลและดาวเทียม 7,177 ล้านบาท ลดลง 39%  และทีวีดิจิทัล ซึ่งออกอากาศรวม 8 เดือนในปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 12,071 ล้านบาท

          ทางด้านผู้ชมพบว่าการออกอากาศของทีวีดิจิทัลในปี2557  ซึ่งมีช่องฟรีทีวีดิจิทัลเป็นตัวเลือกในการรับชมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมช่องทีวีอนาล็อกเดิม ลดลง 4-5% ขณะที่เคเบิลและดาวเทียม ลดลง 20%  ส่วนผู้ชมทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น 30% สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมต้องปรับตัวรับการแข่งขันในยุคทีวีดิจิทัล

          นายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิลทีวี จำกัด เปิดเผยว่าผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมมีจำนวน 350 ราย มีฐานลูกค้าทั่วประเทศ 1.5 ล้านราย โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ 70%  ขนาดกลาง 20% และรายเล็ก 10% หรือประมาณ 200 ราย ในกลุ่มนี้มีฐานสมาชิกรายละประมาณ 1,000 ราย และเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ขณะนี้ เนื่องจากไม่มีเงินทุนสำหรับปรับปรุงระบบรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลและเริ่มมีผู้ประกอบกิจการรายเล็กทยอยปิดกิจการ

          ขณะที่รายใหญ่และรายกลางได้ลงทุนระบบดิจิทัลทั้งสถานีส่งและอุปกรณ์ในปีที่ผ่านมาสัดส่วน 50% สิ้นปีนี้ผู้ประกอบการทั้งหมดจะปรับเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด คาดใช้งบลงทุนรวม 3,000 ล้านบาท

          ชูบริการ'ออนไลน์'เสริมรายได้

          ทั้งนี้ การลงทุนในกิจการเคเบิลทีวีในครั้งนี้เพื่อขยายบริการด้านโทรคมนาคม ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออพติก หรือ Fiber to the Home เพื่อขยายบริการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเสพสื่อ และคอนเทนท์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นหลังจากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีลงทุนระบบดิจิทัลและขยายบริการอินเทอร์เน็ต พบว่ามีสมาชิกเคเบิลทีวีเดิมสนใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน นอกจากนี้สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่เฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะช่วยกระตุ้นฐานสมาชิกเคเบิลและอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเท่าตัว

          "เดิมบริการเคเบิลทีวีมีค่าสมาชิกรายเดือนราว 300-350 บาท หากรวมบริการอินเทอร์เน็ต จะสามารถเก็บค่าสมาชิกได้เพิ่มเป็น 700-750 บาทต่อเดือน ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้น" นายณัฏฐชัย กล่าว  ปัจจุบันสมาคมได้เป็นตัวแทนเจรจากับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในกลุ่มสมาชิกสมาคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนรายละ 15 ล้านบาท เชื่อว่าจากแนวทางปรับตัวของเคเบิลทีวีและการปล่อยเงินกู้ของธนาคาร ทำให้กิจการเคเบิลทีวีสามารถอยู่รอดได้ ท่ามกลางการแข่งขันในยุคนี้

          ร้องกสทช.ขอไลเซ่นส์15ปี

          นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าช่วงรัฐประหารปีก่อน ช่องทีวีดาวเทียมต้องหยุดออกอากาศไปราว 1 เดือน จากนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เปลี่ยนรูปแบบจากฟรีทูแอร์ เป็นเพย์ทีวี ในช่วงที่มีการจัดระเบียบดังกล่าวพบว่า ทีวีดาวเทียมที่มีจำนวน 500 ช่องในขณะนั้น เมื่อต้องปรับรูปแบบเป็นเพย์ทีวี ได้ลดจำนวนลงเหลือราว 200 ช่องในปัจจุบัน

          ท่ามกลางการแข่งขันทั้งสื่อทีวีและสื่ออื่นๆ ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมต้องการให้ กสทช. พิจารณาให้ใบอนุญาตระยะยาว หรือ 15 ปี เช่นเดียวกับกิจการทีวีดิจิทัล  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กิจการทีวีดาวเทียม ซึ่งเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกิจการ

          ปัจจุบันการขอใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียมครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี ครั้งที่สอง กสทช.จะพิจารณาใบอนุญาต 2 ปี ทั้งนี้ ใบอนุญาต ระยะสั้นทำให้ไม่มีสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ ให้กับผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม ปัจจุบัน มีช่องทีวีดาวเทียมจำนวนมากที่ผลิตรายการคุณภาพตอบโจทย์ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นหาก กสทช.พิจารณาเรื่องการให้ใบอนุญาตระยะยาว จะเป็นปัจจัยสนับสนุนกิจการ ทีวีดาวเทียมให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง การแข่งขันในยุคทีวีดิจิทัล