ลุยโครงข่ายโทรคมนาคมชาติ คนร.เคาะกสทฯ-ทีโอทีร่วมลงทุนรายได้ CAT พลาดเป้า 2,000 ล้าน

คนร.ไฟเขียว กสทฯ ร่วมทุนทีโอที วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย

          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ กสทฯ และบริษัท ทีโอที จัดตั้งบริษัทโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของชาติ (Na-tional Infrastructure Company) เพื่อร่วมกันดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำลังรอผลการพิจารณารูปแบบและความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง National Infrastructure Company และ Neutral Tower Company จากที่ปรึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ว่าจ้าง คาดว่าจะเสนอ คนร. ภายในเดือน ก.พ.นี้ และเห็นความชัดเจนภายใน 3 เดือน

          "การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวจะเป็นองค์กรกลางในการดำเนินการวางโครงสร้าง (อินฟราสตักเจอร์) โทรคมนาคมแห่งชาติ และช่วยสนับสนุนดิจิทัล อีโคโนมี ของประเทศ ซึ่ง คนร.เห็นว่าจะทำอย่างไรให้ใช้สินทรัพย์ของสองบริษัทให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และสามารถให้บริการได้ทั้งภาครัฐ โอเปอเรเตอร์ ไปจนถึงให้บริการหน่วยงานต่างๆ หรือประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทวางระบบเคเบิลใต้น้ำครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้ว" นายดนันท์ กล่าว

          นอกจากนี้ คนร.มีความเห็นว่าธุรกิจบางอย่างของบริษัท กสท โทรคมนาคม และ บริษัท ทีโอที มีความซ้ำซ้อนกัน จึงควรลดความทับซ้อนของธุรกิจ และธุรกิจบางด้านควรหาพันธมิตรมาร่วมขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงหาพันธมิตรมาร่วมขยายธุรกิจในอนาคต

          สำหรับผลการดำเนินงานของ กสทฯ ในปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้ 5.28 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปี 2557 มีรายได้รวม 5.76 หมื่นล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,997 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 3,000 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้ลดลงจากเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท เพราะธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

          นายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที กล่าวว่า การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศจะเป็นภารกิจหลักที่จะผลักดันให้สองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงไอซีทีได้ลงทุนร่วมกัน และจะเป็นโครงการนำร่องตามนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยเปิดให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช้โครงข่าย