กสทช.ทวงถามไอซีที ใช้เงินกองทุน 950 ล้านติดตั้งไวไฟฟรี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้จะทำหนังสือถึง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และนายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงไอซีที เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย (ไวไฟ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จำนวนเงิน 950 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมไวไฟ จำนวน 150,000 จุด ไปตั้งแต่ปลายปี 2556 ดังนั้น กสทช.จำเป็นต้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดว่าได้เป็นตามแผนงานที่ได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน กทปส.หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการติดตั้งไวไฟสาธารณะดังกล่าว กระทรวงไอซีทีได้ยื่นขอเงินสนับสนุนจาก กสทช.มาตั้งแต่เดือน ส.ค.56 ที่ผ่านมา โดยจะติดตั้งจุดให้บริการไวไฟฟรีครอบคลุม 30,000 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยรัฐ 78 แห่ง ศาลากลางจังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 6,270 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 1,100 แห่ง โรงพยาบาลรัฐ 864 แห่ง สถานีตำรวจ 1,738 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์ 4,500 แห่ง สถานที่สำคัญ 15,000 แห่ง โดยอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว 2 เมกะบิต ใช้งานได้ครั้งละ 20 นาทีต่อ 1 ครั้ง รวมใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน มีระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการไวไฟฟรี.