"กทค."เบรกTOTขอใช้คลื่น900 หลังสัญญาสัมปทานAISหมด ย้ำต้องคืนให้กสทช.จัดสรรใหม่

นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค. เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2558 มีการพิจารณา วาระเรื่องบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ทำหนังสือถึง สำนักงาน กสทช. เพื่อ ขอแก้เงื่อนไขในการใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

          ก่อนหน้านี้  ทีโอที  ได้ทำหนังสือถึง สำนักงาน กสทช. เพื่อขอแก้เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 และเสนอแผนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz หลังสิ้นสุดสัมปทานกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นฝ่ายนำคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการต่อไปเอง

          นายแพทย์ ประวิทย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยืนยันมติเดิม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ที่ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที จะต้องคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ และ ไม่ให้เปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ

          อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ดำเนินการฟ้องต่อ ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557 ที่ผ่านมา  เพื่อ ขอให้เพิกถอนมติเมื่อวันที่ 11 มิ.ถ.2557 โดยขณะนี้กรณี ดังกล่าวศาลฯยังไม่พิจารณา แต่ ทีโอที ได้ยื่นเรื่องวาระเดิมให้ บอร์ด กทค.พิจารณาอีกครั้ง

          "เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ทีโอที จะต้องนำเรื่องที่อยู่ในศาลฯมาให้ กทค.พิจารณาใหม่อีกครั้งทำไม ซึ่งกทค.ยังคงยืนตามมติเดิม ที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ทีโอที จะต้องนำคืนคลื่นเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553" นายแพทย์ ประวิทย์ กล่าว

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มีความประสงค์ที่จะคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 25 MHz โดยดีแทคจะส่งคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช. เพื่อนำไปเปิดประมูล 4G กลางปี 2558 นั้น ที่ประชุมมีมติ ให้ ดีแทค ไปตกลงกับผู้ให้สัญญาสัมปทาน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท โดยให้สรุปให้เรียบร้อยก่อนค่อยเสนอมายัง กทค.

          ส่วนเรื่องการพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ได้ถอนวาระดังกล่าวออกไป โดยประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงี่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร เป็นผู้ถอนวาระดังกล่าว  โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่สามารถจัดทำร่างฯ ดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.กสทช. ซึ่งจะต้องรอให้กฎหมายแล้วเสร็จเสียก่อน