คอลัมน์ Stock Focus: ADVANC : เผยวิสัยทัศน์ของปี 2558

          บล.กสิกรไทย

          เราเข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ของ ADVANC ในปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2558 จากการที่บริษัทได้เผยการชี้แนะ บางอย่างสำหรับปี 2558 ในงานด้วย  เราเชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capex) ของ ADVANC น่าจะสูงกว่า คาดเพื่อ รักษาคุณภาพบริการเอาไว้ ขณะที่เรา ไม่ตื่นเต้นมากนักกับรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์

          อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของหน่วยงานที่ดูแลด้านกฎเกณฑ์ดูเหมือนว่าการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz และ 900MHz จะเกิดขึ้นในปี 2558

          การชี้แนะสำหรับปี 2558 :  ADVANC มีแผนใช้จ่าย capex ที่ 40 พันลบ. ในปี 2558 ไม่รวมการประมูล 4G (เทียบกับประมาณการของเราที่ 35.5  พันลบ.) เมื่อดูเทียบภาพรวมของกลุ่ม  ADVANC คาดจะมีการเติบโตรายได้ จากการบริการที่ 3-4% (เทียบกับประมาณการการเติบโตที่ 3.7% ของเราสำหรับ  ADVANC) จากการลดลงของบริการ เสียง 5% แต่เติบโตขึ้น 200% ในบริการ ด้านข้อมูล ทั้งนี้การซื้อขายเครื่องน่าจะเติบโต 10% ด้วยประมาณการผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นราว 10 ล้านคน

          ยังคงเปิดตัว 3G เชิงรุก :ADVANC ตั้งเป้าที่จะติดตั้งสถานีฐาน  3G อีก 29,000 สถานีฐานในปี 2558  เพิ่มขึ้น จากในปัจจุบันที่ 20,000 สถานี ฐาน ซึ่งสูงกว่าของคู่แข่ง 20% ซึ่งน่าจะเป็น เป้าการเปิดตัวเครือข่ายของ ADVANC  ต่อไปในอนาคต เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหว นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ของการแข่งขันในตลาดมือถืออย่าง มีนัยสำคัญ

          ยังไม่ได้รวมรายได้จากบรอดแบรนด์ : ADVANC คาดจะมีผู้ใช้บริการเพียง 100,000 รายในปี 2558 ซึ่งน้อยกว่า 2% ของจำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ทั้งหมดในตลาดในมุมมองของเรา ซึ่งไม่น่าจะทำให้เกิดสงครามด้านราคาในตลาดบรอดแบนด์

          โดยบริษัทคาดว่าสายใยแก้ว ของบริษัทจะผ่านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 10  ล้านหลังในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะครอบคลุมกว่าครึ่งของจำนวนบ้านเรือนทั้งหมด

          เดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัล : ADVANC ตั้งเป้าจะให้ บริการลูกค้าของบริษัทในทุกหนแห่ง  ทุกครัวเรือน และทุกหน้าจอผ่านทางรูปแบบธุรกิจหลักทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ เครือข่ายไร้สาย, บรอดแบนด์ และบริการดิจิทัล ADVANC ยินดีที่จะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท

          คงคำแนะนำ "ซื้อ" วิสัยทัศน์ของ ADVANC ยังคงสะท้อนการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพเครือข่าย ซึ่งน่าจะช่วยรักษาความเป็นผู้นำในตลาดไว้ได้