TYC ของดีบ้านฉันพัฒนาไร้ขีดจำกัดบ้านเกาะบูโหลน

ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าโครงการ TOT Young Club หรือ TYC  ของดีบ้านฉัน เป็นโครงการทางด้านซีเอสอาร์ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          โดยเฉพาะกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั้งนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความยั่งยืน

          โครงการ TYC ของดีบ้านฉัน เริ่มตั้งแต่ปี 2556 จำนวน 11 ชุมชนทั่วประเทศ ได้แก่ บ้านรางไม้แดง จ.ราชบุรี, บ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา, บ้านสำราญ จ.ขอนแก่น, บ้านกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ, บ้านบอม จ.ลำปาง

          บ้านกร่าง จ.พิษณุโลก, บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช, บ้านดง จ.นครนายก, บ้านช่องแสมสาร จ.ชลบุรี, บ้านบางเพรียง จ.สมุทรปราการ และบ้านเกาะบูโหลน จ.สตูล

          โดยในปี 2557 ทีโอทีขยายกิจกรรม TYC ของดีบ้านฉันเพิ่มอีก 3 ชุมชน คือชุมชน ต.ทรายขาว จ.ปัตาตานี, ชุมชน ต.ตะปอเยาะ จ.นราธิวาส และชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

          สำหรับโครงการ TYC ของดีบ้านฉัน ที่บ้านเกาะบูโหลน จ.สตูล อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ร่วมมือกันต่อยอดทักษะความรู้ให้กับเยาวชนและชุมชน เพื่อนำไปขยายผลและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทั้งในด้านการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

          โดยทางทีโอทีสนับสนุนสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตการแพทย์ทางไกล เพื่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ในชุมชนบ้านเกาะบูโหลน

          เรื่องนี้ "รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล"ผู้ตรวจการภาคใต้ มูลนิธิชัยพัฒนา อธิบายให้ฟังว่า โครงการพัฒนาบ้านเกาะบูโหลน มูลนิธิชัยพัฒนาให้การสนับสนุนราษฎรที่ด้อยโอกาส ส่วนมากจะเป็นชาวอุรักลาโว้ย ซึ่งเป็นชาวเล มีประชากรอาศัยอยู่ 2 เกาะ คือเกาะบูโหลนดอนมีประชากรอาศัยอยู่ 70 ครัวเรือน ประมาณ 200 คนเศษ ๆ และเกาะบูโหลนเลที่มีประชากร 200 กว่าคนเช่นกัน

          "โครงการนี้มีตั้งแต่ปี 2555 โดยมีคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาช่วยพัฒนา ทั้งคณะแพทย์, พยาบาล, ทันตแพทย์ และอื่น ๆ รวมทั้งหมด 13 คณะ เพื่อมุ่งหวังว่าประชากรบนบ้านเกาะ บูโหลนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะที่นี่ ไม่มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงห่วงใยอย่างมาก เพราะเวลาเกิดมรสุมผู้คนจะเข้าฝั่งไม่ได้ ส่วนมาตรฐานโรงเรียนบ้านเกาะ บูโหลนมีระดับมาตรฐานต่ำมาก"

          ดังนั้นเมื่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้ามาให้การสนับสนุนระบบติดตั้งเครือข่ายไร้สายในปี 2556 จึงทำให้ชุมชนบ้านเกาะบูโหลนสามารถสื่อสาร โดยใช้ระบบไร้สายของทีโอที ทั้งเรื่องการสอนทางไกล โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นคนดูแล

          รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์การสื่อสารทางไกลไปยังโรงพยาบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อทำการรักษาพยาบาลทางไกลให้กับชุมชนบ้านเกาะบูโหลน โดยเรื่องนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาช่วยดูแลอุปกรณ์ติดตั้ง

          "ส่วนเรื่องประชากรที่บ้านเกาะบูโหลน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานทุนผู้ช่วยดูแลสุขภาพ โดยให้คัดเลือกนักเรียนบนเกาะที่จบ ม.3 จำนวน 2 ทุน ส่งไปเรียนหนังสือและฝึกงานที่โรงพยาบาลละงูเป็นเวลา 1 ปี เมื่อเรียนจบจะกลับมาเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพให้กับราษฎรบนเกาะบูโหลนที่เจ็บป่วย รวมทั้งราษฎรที่จะต้องรักษาทางไกลด้วย"

          ถึงตรงนี้ "รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา กล่าวเสริมว่า ตอนที่เราเข้ามาสำรวจพร้อม ทีโอที ตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์อยู่ 5 เครื่อง ส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้

          "แต่ตอนนี้ต่อแบบออนไลน์ได้แล้ว เราจึงมองเห็นโอกาสในการรักษาพยาบาลทางไกลที่เรียกว่าเทเลเมดิซีน (Telemedicine) หรือระบบส่งข้อมูลระยะทางไกล ทำงานผ่านระบบสื่อสารไร้สายแบบส่งสัญญาณต่อเนื่อง เพราะเราเห็นผลสำเร็จจากครั้งแรก จนปีที่ 2 จึงมีการพูดคุยกับทีโอทีว่าจะเชื่อมต่อไปยังศุขศาลา ในการต่อยอดและพัฒนาโครงการหมอน้อย ที่เราอบรมคนท้องถิ่นให้มีความรู้ทางการรักษาพยาบาล โดยให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม"

          "กอปรกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีองค์ความรู้และทางทีโอทีสนับสนุนในเรื่องของ wireless เราจึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสทำได้ ก็เลยเป็นเทเลเมดิซีน โดยการ นำเครื่องมือทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือชุมชน ทั้งในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การจ่ายยา ที่ได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิชัยพัฒนาและทางโรงพยาบาลละงู"

          ขณะที่ "อนุรุต อุทัยรัตน์" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ทางทีโอทีเข้ามาช่วยเหลือ ในเรื่องของการสื่อสาร โดยเราใช้พื้นที่ของทีโอทีละงูเป็นแม่ข่ายในการช่วยเหลือทางด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

          "เนื่องจากโครงการ TYC เป็นโครงการซีเอสอาร์ของทีโอที ผ่านมาเราทำโครงการดังกล่าวไปแล้ว 11 ชุมชนทั่วประเทศ และบ้านเกาะบูโหลนเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น โดยหลักการของเรา เราจะร่วมมือระหว่าง ทีโอที, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยการเชิญชวนนักเรียนจากชุมชนที่นี่ไปอบรมเรื่องการใช้ไอทีเพื่อให้เกิดประโยชน์ การทำเฟซบุ๊ก เรียนรู้การทำเว็บเพจ และอะไรหลาย ๆ อย่างที่อาจารย์สอน เพื่อให้เขานำอาชีพที่ทำอยู่มาประยุกต์ใช้กับไอทีให้เกิดประโยชน์"

          "เราอยากช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตสักนิดก็ยังดี อย่างถ้าเขามีสินค้า โอท็อป หรือสินค้าชุมชนอื่น ๆ เราสนับสนุนให้เขาสื่อผ่านเฟซบุ๊ก ขณะเดียวกันเราก็รับเป็นเจ้าภาพด้วยการนำสินค้าของที่นี่ไปขายที่ช็อปของทีโอทีด้วย ซึ่งเรามีอยู่ 300 กว่าแห่ง เพราะเราเป็นองค์กรของรัฐ เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อเราได้มาช่วยเหลือชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะบ้านเกาะบูโหลนเขาอยู่ห่างไกลจาก ความเจริญมาก เราจึงยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่"

          อันเป็นกรอบความคิดของโครงการ TYC ที่ไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะแค่ 14 ชุมชนเท่านั้น หาก "อนุรุต" ย้ำว่า เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะเห็นแล้วว่าโครงการ TYC ของดีบ้านฉันสามารถช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญได้จริง ๆ

          ซึ่งไม่ธรรมดาเลย