คอลัมน์ รู้ทันการลงทุน: ADVANCหุ้นแกร่ง-จัดราคา270บาท

ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ

 

          ADVANC ยังคงเป็นหุ้นที่เราชอบมากที่สุดในกลุ่มไอซีทีสำหรับการลงทุนในปี 2558 โดยมีปัจจัยหนุนจากคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายที่ดีขึ้น แนวโน้มกำไรปี 2558 ที่ยังคงแข็งแกร่งซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้น ตัวของการบริโภคในประเทศ รวมถึงอัพไซด์ที่จะ มาจากความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือเป็นพันธมิตร ทางธุรกิจกับทีโอทีในแง่ของการใช้สินทรัพย์โทรคมนาคมร่วมกัน และการประมูลคลื่นความถี่ 4 จี ในช่วงปี 2558-2559 เราปรับ ประมาณการกำไรหลักปี 2558 เพิ่มขึ้นอีก 2% (เป็น 42.2 หมื่นล้านบาท) และปรับราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นอีก 4% (เป็น 270 บาท) เพื่อสะท้อนประมาณการรายได้บริการปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ"

          ADVANC  รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/57 ที่ 9.12 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% YoY และ 2% QoQ หากไม่รวมรายการพิเศษในไตรมาส 4/57 ซึ่งได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 26 ล้านบาท ค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์ล้าสมัย 66 ล้านบาท การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ 11 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 664 ล้านบาท กำไรหลักอยู่ที่ 9.89 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% YoY และ 10% QoQ กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด 3% เนื่องจากรายการพิเศษตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี กำไรหลักสูงกว่าคาด 3% เนื่องจากยอดขายเครื่องโทรศัพท์และรายได้บริการที่สูงกว่าคาด รวมถึงภาระภาษีจ่ายที่ต่ำกว่าคาด รายได้บริการ (ไม่รวมไอซี) เติบโต 4% YoY และ 2% QoQ หนุนโดยรายได้นอนวอยซ์ที่เพิ่มขึ้น 41% YoY และ 6% QoQ

          บริษัทตั้งเป้ารายได้บริการ (ไม่รวมไอซี) เติบโต 3-4% ยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต 10% ซึ่งมาร์จิ้นขั้นต้นสำหรับธุรกิจขายเครื่องตั้งเป้าเป็นศูนย์ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าอัตราความครอบคลุมของอุปกรณ์ที่รองรับ 3 จีที่ 70% ณ สิ้นปี 2558 (เพิ่มขึ้นจาก 55% ณ สิ้นปี 2557) ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนด้านกฎระเบียบลดลงไปอีกและอัตราส่วนมาร์จิ้น EBITDA ในปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 1-2% ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม เป้าหมายค่าใช้จ่ายด้านการ ตลาดมีแนวโน้มอยู่ที่ 4% ของรายได้รวมในปี 2558 นอกจากนี้บริษัทยังตั้งเป้างบลงทุนปี 2558 ไว้ที่ 4 หมื่น ล้านบาท (ซึ่งไม่รวมงบลงทุนของคลื่นความถี่ 4 จีใน อนาคต) เพื่อสร้างสถานีฐาน 3 จี เพิ่มขึ้นเป็น 29,000 แห่ง (รวมสถานีฐานย่อย) และเพื่ออัพเกรดเป็น "เอไอเอส ซูเปอร์ ไวไฟ" ซึ่งมีความเร็วสูงถึง 650 เมกะบิตต่อวินาที บริษัทตั้งเป้าลูกค้าธุรกิจบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศัพท์จำนวน 8 หมื่นรายด้วยงบลงทุนในธุรกิจบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศัพท์ที่ 1 พันล้านบาทสำหรับในปีแรก

          ซีเอฟโอคาดว่าจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 4 จีแยกกันระหว่างคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เริ่มต้นด้วยการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ในไตรมาส 3/58 ตามมาด้วยการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ หลังจากนั้น ผู้บริหารเชื่อว่าทีโอทีและกสท.ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้การประมูลคลื่นความถี่ 4 จีล่าช้าออกไปจากเดิมเนื่องจากจุดยืนของรัฐบาลตอนนี้คือไม่ต้องการคืนคลื่นความถี่กลับไปยังทั้ง 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

          บริษัทยังคงไม่ได้เจรจากับกสทช.หรือทีโอทีว่าจะมีมาตรการจัดการอย่างไรกับผู้ใช้บริการที่เหลืออีก 3.5 ล้านรายบนสัมปทานคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรต์ซเมื่อสัมปทานดังกล่าวหมดอายุลงในเดือนก.ย. 2558 แต่สถานการณ์ที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดได้แก่ กสทช.อาจยินยอมให้ ADVANC สามารถใช้คลื่นความถี่ 900 เมะเฮิรต์ซชั่วคราวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี บริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทีโอทีเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับประเด็นเรื่องการเช่าเสาโทรคมนาคมกับทีโอที ณ ปัจจุยันยังอยู่ในสถานะที่คลุมเครือเนื่องจากประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของระหว่าง ADVANC และทีโอทีสำหรับเสาโทรคมนาคมบางส่วน นอกจากนี้บริษัทยังมองหาโอกาสที่จะเข้าซื้อกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศัพ