ครม.ไฟเขียวกม.8ฉบับ ปูทางเศรษฐกิจดิจิตอล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิตอลจำนวน 8 ฉบับ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เสร็จภายในปี 58 เชื่อว่า หากทำได้สำเร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ดีขึ้น และสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในอนาคต โดยเรื่องดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นที่ต้องทำไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้ใคร ขณะเดียวกันยังปรับปรุงการทำงานของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประมูลคลื่นความถี่ 4จี ในอนาคต ให้มีรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น และชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปกับการอุดหนุนประชาชนที่เดือดร้อน

          ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่ ครม.เห็นชอบทั้ง 8 ฉบับนั้น ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอ นิกส์แห่งชาติ มีสถานะเป็นนิติบุคคล, ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยตั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

          ทั้งนี้ยังมีร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และตั้งสำนักงานขึ้นมา เพื่อวางแผนขั้นตอนการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ปัจจุบันมีการทำสงครามและโจมตีที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด, ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น.