ไอซีทีเร่งภารกิจดิจิทัล รื้อองค์กรทีโอที-กสทฯ

          โพสต์ทูเดย์ ไอซีทีเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล ภารกิจแรกปรับโครงสร้าง กสทฯทีโอที รองรับบริการ 4จี

          นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวง ไอซีที เปิดเผยว่า ไอซีทีเตรียมพร้อมเข้าสู่บทบาทภารกิจใหม่ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลังจากกฎหมายผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยภารกิจแรกคือ การปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม และทีโอที เพื่อรองรับการให้บริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง 4จี

          ทั้งนี้ กสทฯ และทีโอที ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่มามุ่งทำหน้าที่เพื่อรัฐ และภารกิจเพื่อสาธารณะมากขึ้น หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับเอกชน ขณะที่ในส่วนของการจัดตั้งบริษัท ทาวเวอร์ โค และไซเบอร์ โค เพื่อให้บริการโครงข่ายร่วมกันในลักษณะของการขายส่งกับเอกชน จะต้องเร่งความเชื่อมั่นสำหรับผู้ใช้บริการ

          นอกจากนี้ จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะ กสทฯ และทีโอที มีพนักงานรวมกัน 2-3 หมื่นคน ดังนั้นจะต้องจัดกลุ่มบุคลากรใหม่เพื่อรองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในส่วนของกระทรวงจะต้องสนับสนุน สร้างความ เข้มแข็งให้องค์กร ย้ำความมั่นใจให้กับเอกชนผู้ใช้บริการ

          นางเมธินี กล่าวว่า ขณะเดียวกันกระทรวงจะทำงานคู่ขนานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น เรื่องการศึกษา บริการด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง โดยนำไอซีทีเข้าไปสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อทำให้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดขึ้นโดยเร็ว

          สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4จี ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น กระทรวงพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งทุกวันนี้ได้ทำงานร่วมกันหลายอย่าง อาทิ ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ร่วมกัน พร้อมจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายร่วมกัน