รายงาน: CAT ดึงพันธมิตรเฟ้นสุดยอดธุรกิจ

เนาวกาญจน์ econwatdaily@gmail.com

          ตอบรับกระแสธุรกิจยุคใหม่ที่เติบโตได้ด้วยไอที CAT Telecom ผู้นำด้านเทคโนโลยีโครงข่ายและไอที ผนึกกำลังพันธมิตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)และบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประเดิมจัดกิจกรรมเด็ด ICT Best Practice Awards 2014  เพื่อเฟ้นหาสุดยอดหน่วยงานจาก 7 กลุ่มธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้ไอทีโซลูชั่น โดยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          สำหรับกิจกรรม ICT Best Practice Award 2014 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการนำเทคโนโลยีด้านไอทีและเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจบันเทิง กลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มธุรกิจพลังงาน

          คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข พร้อมมอบรางวัลภาย ในงาน CAT Network Showcase 2014 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลในธุรกิจประเภทต่างๆ จะได้รับโล่เกียรติคุณจาก CAT พร้อมสิทธิในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางระบบไอซีทีสำหรับองค์กรเพิ่มเติม ซึ่ง CAT จะจัดขึ้นในปี 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

          ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม ICT Best Practice Award 2014 เป็นการตอบรับกระแสของธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้ไอทีเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตและขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของธุรกิจไทยสู่ระดับภูมิภาคด้วยระบบไอซีทีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรธุรกิจต่างๆเป็นจำนวนมาก

          จากการคาดการณ์ของไอดีซี รีเสิร์ช ที่คาดว่าองค์กรธุรกิจจะมีการเติบโตในการลงทุนด้านไอซีทีในปี 2557 ถึง 7.2% คาดว่าองค์กรจะเน้นการลงทุนด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP), การลงทุนในการพัฒนาแผนงานด้าน Mobility ขึ้นมารองรับการใช้งาน CYOD (Choose Your Own Device) และเชื่อมโยงต่อไปยังการวางระบบ เพื่อให้อุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดเชื่อมโยงกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Internet of Things

          สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจในการก้าวสู่ตลาดระดับภูมิภาคภาย หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำ ซึ่งจะสร้างมูลค่าโดยรวมให้กับองค์กรได้ในอนาคต

          องค์กรหรือหน่วยงานที่สน ใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cattelecom. com หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน CAT Network Showcase 2014 คลิกดูได้ที่ www.facebook.com/catdatacomm

          In Brief : ย่อความ

          "CAT" จับมือ "ABACเออาร์ไอพี" เฟ้นหาสุดยอดธุรกิจดีเด่นด้านไอทีใน ICT Best Practice Awards 2014