จับตาประชุม กทค.วันนี้จ่อลงดาบทรูคลื่น1800

โพสต์ทูเดย์ กทค.จ่อลงดาบทรูลักไก่ใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เบี้ยวจ่ายเงิน

          ค่าเช่าโครงข่าย กสทฯ 2,000 ล้าน

          การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นประธาน ในวันที่ 5 พ.ย.จะพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

          (กสทช.) กรณีให้ดำเนินการกับบริษัททรูมูฟ ที่นำคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่อยู่ในช่วงมาตรการเยียวยาไปให้บริการและหาลูกค้ารายใหม่ ซึ่งถือว่าขัดคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

          ทั้งนี้ คสช.ได้มีคำสั่งระงับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ4จี หลังจากคลื่นดังกล่าวสิ้นสุดสัมปทานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม และให้ กสทช.ขยายเวลามาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราว (มาตรการเยียวยา) อีก 1 ปี จากเดิมมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2557 ระหว่างนี้ห้ามทรูมูฟหาลูกค้ารายใหม่และไม่สามารถนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ไปหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

          นายวิโรจน์ โตเจริญวานิช รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า กสทฯ ยังไม่ได้รับค่าเช่าใช้โครงข่ายในส่วนของคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ทรูมูฟและดีพีซีต้องจ่ายรวมกันเป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นส่วนของทรูมูฟ 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2557 ของ กสทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่ 4.97 หมื่นล้านบาท

          ทั้งนี้ กสทช.ต้องกำหนดรายละเอียดมาตรการเยียวยาให้ชัดเจน โดยเฉพาะกสทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากไม่เคยได้รับเงินค่าเช่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ของมาตรการเยียวยาเลย

          นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีผู้ร้องว่าค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนบนย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ของผู้ให้บริการรายหนึ่งไม่ได้ปรับลดค่าบริการลงตามที่บอร์ด กทค. เคยมีมติเรื่องแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ว่าต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15%

          แหล่งข่าวจากทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทรูยืนยันว่าไม่เคยนำคลื่น 1800 ไปหาลูกค้าใหม่แต่อย่างใด เพราะประกาศเยียวยากำหนดให้ทรูมูฟทำได้เพียงการโอนย้ายลูกค้าเดิมไปที่ทรูมูฟเอชเท่านั้นส่วนการไม่ได้จ่ายค่าเช่าโครงข่าย กสทฯนั้น ที่ผ่านมาทรูไม่เคยจ่ายค่าเช่าโครงข่ายเพราะจ่ายในรูปแบบสัมปทาน 30%