สั่งรื้อสัญญาเคเบิลเดินหน้าสอบเชิงลึก-ชี้เสียเปรียบเอกชนบอร์ดกสทฯตั้งเป้าแก้จบในรัฐบาลชุดนี้

โพสต์ทูเดย์ บอร์ด กสท โทรคมนาคมรื้อสัญญาเอฟทีทีเอ็กซ์ 4,000 ล้านบาทอีกรอบ ขีดเส้นจบในรัฐบาลนี้

          นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการ(บอร์ด) มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเข้าไปตรวจสอบโครงการวางระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ (เอฟทีทีเอ็กซ์) มูลค่าเกือบ 4,000 ล้านบาท ในเชิงลึก หลังจากที่ผ่านมาสัญญาที่ทำกับเอกชนเสียเปรียบอย่างมาก โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่มี นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์กรรมการ กสทฯ  เป็นประธาน จะประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเรียกดูรายละเอียดโครงการในวันที่ 4 พ.ย.นี้

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 12 สัญญา โดยสัญญาเดิมเป็นแบบอัตราเหมาจ่ายแม้ว่า กสทฯ อาจใช้งานโครงข่ายเพียง20-40% และสัญญาเดิมยังระบุว่า หากพื้นที่ใดที่ กสทฯ ใช้งานเกิน 50% ก็จะปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นให้ตามความเหมาะสม ส่งผลให้ กสทฯ เสียเปรียบคู่สัญญาอย่างมาก

          อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้เรียกเอกชนมาเจรจาเพื่อกำหนดทำสัญญาใหม่ในลักษณะเช่าซื้อ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะต้องโอนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ กสทฯ รวมทั้งขอปรับอัตราค่าเช่า โดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตรา 50% หรือตามที่มีการใช้งานจริงซึ่งการทำสัญญาแบบใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เมื่อปี 2556 แต่ถูกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สั่งให้กลับไปทบทวนใหม่ และยังไม่คืบหน้าจนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาล

          "บอร์ดต้องการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้จบ ซึ่งการเจรจากับเอกชนก่อนหน้ามีทั้งจ่ายเงินชดเชย และการขยายสัญญาจาก5 ปี เป็น 7 ปี แต่ทั้งนี้ต้องเสนอบอร์ดพิจารณาใหม่ เพราะรูปแบบเดิมในลักษณะเช่าใช้อาจไม่สอดคล้องกับยุคที่บริการบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) อยู่ในช่วงขาลง" นายวิโรจน์ กล่าว