รวบ ทีโอที-กสท-ไปรษณีย์ไทย ผุดกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงการจัดตั้งกระทรวงเศรษฐกิจและดิจิตอล ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤฎีการ่างพ.ร.บ.ซึ่งมีทั้งหมด 13 ฉบับ สำหรับในส่วนของกระทรวงจะจัดตั้งฝ่ายเลขานุการ โดยใช้กลไกเดิมคือคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งเดิมนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่มอบหมายให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโดยจะใช้กลไกเดิมนี้ไปก่อน เพื่อจัดตั้งสำนักงานนำไปสู่การพัฒนาเป็นอิคอนอมีดิจิตอล คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายใน 2 เดือนนี้

          "เรามีหน่วยงานซึ่งจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะดำเนินการเรื่องวางสายและโครงข่ายต่างๆ ขณะที่จะมีอีกส่วนหนึ่งดูแลเรื่องซอฟแวร์ ในส่วนที่กระทรวงจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น เรื่องการศึกษา สาธารณสุข เราก็ต้องเข้าไปเซ็ตเป็นกลไกขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายเสร็จแล้ว รัฐมนตรีแต่ละท่านจะเข้ามาร่วมดูแลด้วย การผลักดันเรื่องนี้จะเป็นเอกภาพมากขึ้น" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที