ตั้ง พันธ์ศักดิ์สางปัญหา-ฟื้นธุรกิจ กสท

กสท ตั้ง "ดร.พันธ์ศักดิ์" นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธานกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนพลิกฟื้นธุรกิจของ กสท

          นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บอร์ด กสท ได้แต่งตั้ง ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการบอร์ด กสท เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีหน้าที่กำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนพลิกฟื้นธุรกิจ ในเรื่องที่ยังค้างต่าง ๆ อาทิ โครงการ FTTx จำนวน 12 สัญญา ข้อพิพาทกับทีโอทีและหน่วยงานอื่น ๆ

          นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง กสท และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบายที่รับมอบจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งทั้งผู้แทนคณะกรรมการ กสท และ ทีโอที ได้ปรึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในเบื้องต้นแล้ว และจะได้นัดหมายหารือเพิ่มเติมเป็นระยะต่อไป

          ทั้งนี้ บอร์ดยังเห็นชอบแนว ทางแก้ไขปัญหาการส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์ของบริษัท TAC ที่หมดอายุการใช้งานแต่ยังค้างการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กสท จนถึงปัจจุบัน มูลค่าเงินประมาณ 21,815 ล้านบาท ที่ กสท และ TAC มีข้อสรุปร่วมกัน โดยจ้างบริษัทที่ปรึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้ TAC ชดเชยแก่ กสท โดยขณะนี้ยังไม่ได้สรุปตัวเลขวงเงินที่ชัดเจน

          "บอร์ด ยังให้ชะลอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี 57 (มกราคม- มิถุนายน) ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น แต่จะนำส่งเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 57 เป็นครั้งเดียว" นายวิโรจน์ กล่าว.