ทีโอที ชี้สิ้นปีชัดเจนกรอบทำงานคู่ กสท

          เร่งตั้งคณะกรรมการร่วมตามคำสั่งไอซีที

          บอร์ดทีโอที-กสทเร่งวางกรอบทำงาน สางธุรกิจซ้ำซ้อนร่วมกัน 2 รัฐวิสาหกิจ คาดสิ้นปีเห็นความชัดเจน ด้านกสทตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มี "พันธ์ศักดิ์" เป็นประธานติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กร-พลิกฟื้นธุรกิจ

          นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการ (บอร์ด) บมจ.ทีโอที กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าเจรจาแก้ปัญหาการทำงานของ ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม ที่ยังมีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อน และมีบางธุรกิจที่ยังแข่งขันกันเองว่า ได้หารือร่วมกันหลายรอบแล้ว โดยมีคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นเจ้าภาพสรุปทิศทางการทำธุรกิจของทั้ง 2 องค์กร

          ขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควรแล้ว คาดว่าภายในปีนี้จะได้เห็นแผนธุรกิจของ ทั้ง 2 องค์กรว่าจะสามารถทำงานร่วมกันหรือแบ่งการทำงานในแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างไร

          ทั้งนี้มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานในการกำกับดูแลการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน มีกระทรวงไอซีที และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นเลขานุการร่วม

          นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า จากที่คิดว่าต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษามากำหนดยุทธศาสตร์ แต่ตอนนี้คิดว่าไม่ต้องแล้ว เพราะที่ผ่านมาการเจรจาเป็นไปด้วยดี แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าแผนธุรกิจจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องให้ คนร. ซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ประกาศ แต่คาดว่าไม่เกินภายในสิ้นปีนี้จะเห็นแผนธุรกิจของ ทั้ง 2 องค์กรอย่างแน่นอน

          "ขณะนี้ผู้บริหารทีโอทีทุกคน ต่างทำงานหนักและตั้งใจมากขึ้น เรื่องต่างๆ ล้วนแต่ให้คณะอนุกรรมการประชุม ตัดสินใจก่อนที่จะนำเข้ามาแจ้งเพื่อให้บอร์ดใหญ่ทราบ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เนื่องด้วยเวลานี้รัฐบาลต้องการให้เห็น ภาพธุรกิจของทีโอทีชัดขึ้น"

          ส่วนแผนหารายได้เพิ่ม รอลงทุนกับ โครงการใหญ่ๆ ตามแนวคิดการทำธุรกิจของทีโอทีที่เปลี่ยนไป โดยนับจากนี้ทีโอทีจะดูเฉพาะการลงทุนที่มีผลกำไรตอบแทนอย่างชัดเจน ไม่ปูพรมเหมือนที่ผ่านมา

          นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม กล่าวว่าที่ประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ซึ่งมีพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานได้อนุมัติให้ กสท ชะลอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล การดำเนินงานงวดครึ่งปี 2557 (ม.ค.- มิ.ย.) ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น โดยให้นำส่งเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2557 ในคราวเดียว

          และเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์ของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ที่หมด ความจำเป็นในการใช้งาน หรือหมดอายุแต่ยังค้างการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กสท จนถึงปัจจุบัน  ซึ่ง กสท และดีแทคมีข้อสรุป ร่วมกันในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้ดีแทค ชดเชยแก่ กสท เป็นมูลค่าเงินประมาณ 21,815 ล้านบาท

          นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้ง "คณะกรรมการ กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์" มีนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ เป็นประธาน มีหน้าที่กำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนพลิกฟื้นธุรกิจ  เรื่องที่คั่งค้างต่างๆ เช่น โครงการเอฟทีทีเอ็กซ์ 12 สัญญาข้อพิพาทกับทีโอทีและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง กสท และทีโอที และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบายที่รับมอบจากไอซีที