รุกโทรคมเมียนมาร์กสทฯ ผุดเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว 3 เส้นทาง รับธุรกิจไอทีเติบโตก้าวกระโดด

          โพสต์ทูเดย์ กสท โทรคมนาคม รับลูกรัฐบาลหนุนพม่า วางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วบนบก-ใต้น้ำเชื่อม 3 เส้นทาง

          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่ากสทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมท้องถิ่นของประเทศพม่าวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วเชื่อมต่อ 3 เส้นทาง คือจ.เชียงราย ตาก และ จ.สตูล เพื่อรองรับธุรกิจสื่อสารไอทีที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับความร่วมมือและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าไทย-พม่า ด้วย

          ทั้งนี้ การมีโครงข่ายที่เชื่อมต่อกับพม่าของ กสทฯ จะช่วยให้ กสทฯ นำข้อมูลการใช้งานของพม่าเชื่อมออกสู่ต่างประเทศทั่วโลก และจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ รองรับการลงทุนธุรกิจจากต่างชาติ รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุข และการให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพม่า

          สำหรับ กสทฯ ได้เข้าไปเชื่อมโครงข่ายระบบเคเบิลไทย-พม่าตั้งแต่ปี 2554 โดยกสทฯ เปิดให้บริการวงจรสื่อสาร ( Leased Line) เชื่อมโยงระบบการสื่อสารให้กับลูกค้าที่ขยายธุรกิจในพม่า เช่น กลุ่มธนาคารและเอสเอ็มอี ในลักษณะ OneStop Shopping โดยสามารถใช้บริการของ กสทฯ อย่างครบวงจรในการเชื่อมต่อไปยังทุกประเทศในกลุ่มอินโดจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

          นอกจากนี้ ยังได้เปิดจุดติดตั้งอุปกรณ์รองรับการให้บริการวงจรสื่อสารในเมืองย่างกุ้ง (Point of Presence) ทำให้การควบคุมคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถบริหารจัดการทราฟฟิกผ่านพีโอพีได้โดยตรงจากชุมสายหลักของ กสทฯ ที่บางรัก รวมทั้งให้บริการกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อกับพม่า เช่น เมียนมาร์ โพสต์ แอนด์เทเลคอม และ เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์

          นายดนันท์ กล่าวว่า การลงทุนโครงข่ายของ กสทฯ คาดว่าจะรองรับการเติบโตด้านไอทีและโทรคมนาคมของพม่าที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5-10 ปีจากนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ต่างประเทศกำลังเข้าไปลงทุนและโครงข่าย 3จี และ 4  จี และมีความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศสูงมาก

          ปัจจุบัน กสทฯ มีจุดเชื่อมต่อกับพม่าบริเวณชายแดน 3 เส้นทางโดยระบบเคเบิลภาคพื้นดิน คือ เส้นทางเมืองเมียวดีแม่สอด จ.ตาก กับเส้นทางท่าขี้เหล็กแม่สาย จ.เชียงราย และระบบเคเบิลใต้น้ำที่เมืองพยาโปง (Pyapon) จ.สตูล