CAT หนุนเทเลคอมพม่าชูโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วรองรับการขยายตัว10 ปี

 "CAT" ขานรับยุทธศาสตร์รัฐบาล สนับสนุนโทรคมนาคมพม่า ชูโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว ทั้งทางบกและใต้น้ำเชื่อมต่อพม่า 3 เส้นทาง พร้อมตั้ง POP ควบคุมทราฟฟิกจากไทย รองรับสื่อสารขยายตัวต่อเนื่อง 10 ปี

          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพม่าโดยเฉพาะด้านโครงข่ายโทรคมนาคมจะเป็นกำลัง สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ รองรับการลงทุนธุรกิจจากต่างชาติ รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชนอันเป็นหนึ่งในนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพม่า

          “CAT ร่วมมือกับ Local Operator ของพม่าที่มีจุดแข็งด้านการเชื่อมโยงภายในประเทศบวกกับความเชี่ยวชาญของ CAT ในการนำทราฟฟิกออกสู่ต่างประเทศทั่วโลก โดยผ่านระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำทั้งหมด 6 เส้นทาง ทำให้สามารถสนับสนุนความพร้อมอย่างรวดเร็วให้กับบริการโทรคมนาคมในพม่าเพื่อให้ทันกับการเติบโตแบบก้าวกระโดด” นายดนัย กล่าว

          ทั้งนี้ CAT ได้เข้าไปเชื่อมโครงข่ายระบบเคเบิ้ลไทย-พม่าตั้งแต่ปี 2554 โครงข่ายสื่อสารจึงมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ ซึ่ง CAT ได้เปิดให้บริการวงจรสื่อสาร Leased Line เชื่อมโยงระบบการสื่อสารให้กับลูกค้าที่เข้าไปขยายธุรกิจในพม่า เช่น กลุ่มธนาคาร และเอสเอ็มอี ในลักษณะ One-Stop Shopping โดยสามารถใช้บริการของ CAT อย่างครบวงจรในการเชื่อมต่อไปยังทุกประเทศในกลุ่มอินโดจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้สะดวก

          ล่าสุด การเข้าไปเปิด POP (Point of Presence) หรือ จุดติดตั้งอุปกรณ์รองรับการให้บริการวงจรสื่อสารในเมืองย่างกุ้ง ทำให้การควบคุมคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยสามารถบริหารจัดการทราฟฟิกผ่าน POP ได้โดยตรงจากชุมสายหลักของ CAT ที่บางรัก นอกจากนี้ยังมีลูกค้าโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ที่ใช้บริการเกตเวย์ในการเชื่อมต่อกับพม่า เช่น เมียนมาร์ โพสต์ แอนด์ เทเลคอม (MPT) และเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

          “เศรษฐกิจพม่ากำลังเติบโต โดยเฉพาะเมืองย่างกุ้ง มีความต้องการใช้แบนด์วิธเป็นดีมานด์สูงมาก แต่การเติบโตของปริมาณทราฟฟิกค่อนข้างช้า โดย CAT ได้เข้าไปเชื่อมโครงข่ายระบบเคเบิ้ลแล้วตั้งแต่ 3 ปีก่อน ปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อกับพม่าบริเวณชายแดนถึง 3 เส้นทางโดยระบบเคเบิ้ลภาคพื้นดิน ได้แก่ เส้นทางเมืองเมียวดี-แม่สอด จ.ตาก กับเส้นทางท่าขี้เหล็ก-แม่สาย จ.เชียงราย และระบบเคเบิ้ลใต้น้ำที่เมืองพยาโปง (Pyapon)-จ.สตูล โครงข่ายทั้ง 3 จุดของ CAT สามารถขยายคาพาซิตี้ได้อย่างเพียงพอในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า”