AIT :เพชรน้ำงามวงการประมูล ICTเพชรน้ำงามวงการประมูล ICTเพชรน้ำงามวงการประมูล ICT

          แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

          (AIT) เป็นบริษัทประมูลงานโครงการ ICT ภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองน้อยสุด หนุนให้กำไรปีนี้เด่นสุดในกลุ่ม  คาดจะเติบโตถึง 25% ขณะที่คาดกำไรปีหน้าเติบโตราว 11% ซึ่งยังไม่รวมผลบวกจากการผลักดันนโยบาย Digital Economy ของรัฐ

          พร้อมเติบโตไปกับนโยบาย Digital Economy : AIT เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ในธุรกิจรับเหมาวางระบบโทรคมนาคมภาครัฐ (90% ของรายได้) มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 4 เน้นรับงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มีมูลค่างานแต่ละโครงการไม่สูง โดย AIT มีงานมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นสัดส่วน 60%-70% ของ รายได้รวม ทำให้ AIT มีจุดเด่นคือ 1) มีอัตรากำไรสูงลำดับ 1 ของกลุ่ม 2) รับรู้รายได้และการส่งมอบงานได้รวดเร็ว

          3) มีความเสี่ยงทางการเมืองต่ำกว่า คู่แข่ง งานส่วนใหญ่สามารถเปิดประมูลและ รับรู้รายได้ตามกำหนดการที่บริษัทวางแผนไว้ โดยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการรัฐหลาย ขั้นตอนเหมือนกรณีงานขนาดใหญ่

          นอกจากนี้ AIT เป็นหนึ่งในบริษัทที่คาดได้ประโยชน์สูงจากการที่ครม. ชุดใหม่เร่งผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจจากใช้ประโยชน์ด้านทางเทคโนโลยี ICT (Digital Economy) โดยเฉพาะการเพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุม

          สัดส่วนรายได้จากงานขนาดต่างๆรับงานโครงการใหม่ๆ อีกใน หน่วย : %2H57 เพราะเป็นรายได้จากโครงการมูลค่า < 100 ลบ.

          ช่วงฤดูกาลใช้งบรายได้จากโครงการมูลค่า > 100 ลบ.ประมาณ แต่จากฐานกำไรที่สูงใน 1H57 45 55 27 31 46 69 54 2H57 อ่อนตัวบ้าง อาจทำให้เห็นกำไร 73        แต่ทั้งนี้ภาพ

          แม้ยังไม่รวมเพิ่มขึ้น 23%yoy (ขณะที่คู่แข่งอย่าง  และ Div Yield สูงมาก : 2553 2554 2555 2556 กำไรทั้งปีนี้ยังดีมาก คาดจะสร้างสถิติทั่วประเทศ ที่เชื่อว่าจะทำผ่านการลงทุนของ สูงสุดใหม่ที่ 710 ล้านบาท เติบโต 25% และCAT และ TOT ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ AIT จะเพิ่มขึ้นอีก 10.5% ในปีหน้า จาก Backlog (60% ของรายได้รวม) ที่คาดจะกลับมาสู่ระดับปกติที่ราว 3 พันล้าน กำไรเติบโตต่อเนื่องได้ทุกปี  บาทอีกครั้งในช่วงสิ้นปี หลังมีครม.ชุดใหม่แม้ถูกรบกวนจากการเมือง : ในงวด 1H57  จัดสรรงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ในประมาณการAIT เป็นบริษัทรับเหมาโครงข่าย ที่ได้รับ ของฝ่ายวิจัย ยังยึดหลักอนุรักษนิยมไม่รวมผลกระทบจากการเมืองน้อยสุด โดยมี งานที่มีโอกาสได้รับงานจากแผนลงทุน  การส่งมอบงานจำนวนมาก และหางาน Digital Economy (ชัดเจนในอีก 3 เดือน)ใหม่ๆได้เพิ่มเติมได้ 2.7 พันล้านบาท   หุ้นพื้นฐานแกร่ง ทั้ง Upside  SAMTEL และ LOXLEY รับงานเพิ่มใน ประโยชน์จากนโยบาย Digital Economy งวด 1H57 ได้น้อยลง 31.4%yoy และ แต่พื้นฐาน แข็งแกร่ง ด้วยแนวโน้มกำไรที่ 38.5%yoy ตามลำดับ) หนุนให้ AIT  คาดสร้างสถิติสูงสุดต่อเนื่อง ขณะที่ใน มีกำไรเติบโตถึง 65% yoy  การประเมินมูลค่าหุ้น ฝ่ายวิจัยอิง PER  อย่างไรก็ตามผลจากการส่งมอบงานที่ 15 เท่า ได้มูลค่าเหมาะสมที่ 51 บาท  จำนวนมาก กระทบ Backlog ณ สิ้น 2Q57  Upside สูง 43.7% ลดลงจากสิ้นปีก่อน 36.8% เหลือเพียง  และยังคาดหวัง  2.2 พันล้านบาท โดยแม้ยังมีกำหนดจะรับรู้Div Yield ได้เกิน รายได้ในงวด 2H57 ราว 90% และยังมีการ ปีละ 5.0%