กสทช.ไอซีทีลุยถกภารกิจซ้ำซ้อน

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันของคณะทำงานร่วม ระหว่าง กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งนายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเคลียร์หรือสร้างความชัดเจนกับภารกิจที่ซ้ำซ้อนระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยที่ประชุมได้หารือถึงกรอบการทำงานแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และในระหว่างร่างแก้ไขกฎหมายนั้น ก็ต้องเดินหน้าภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนด้วย ขณะเดียวกันจะทำหนังสือสอบถามไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าในระหว่างการชะลอการประมูล 4 จีออกไป 1 ปีนั้น กสทช.สามารถเตรียมการเรื่องหลักเกณฑ์การประมูลได้หรือไม่

          สำหรับภารกิจที่ซ้ำซ้อนแรกคือ การลงทุนเพื่อให้บริการสาธารณะ ที่กสทช.มีแผนลงทุน 5 ปี วงเงิน 22,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ก็มีแผนลงทุนเพื่อให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงเช่นกัน ฉะนั้นควรนำแผนลงทุนมาหารือกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ส่วนภารกิจที่ 2 คือ เรื่องคลื่นความถี่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องการคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ใช้งานต่อ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด รวมถึงคลื่นความถี่ย่าน 470 MHz ด้วย เดิมทีโอทีขอใช้งานด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยี แต่ กสทช.ไม่อนุมัติ ทีโอทีจึงยื่นฟ้องศาลปกครอง โดยยืนยันว่าทีโอทีมีสิทธิ์ในคลื่นมาตั้งแต่อดีต ส่วนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้แจ้งคืนคลื่นในส่วนที่มีสิทธิ์การใช้คลื่น 25 MHz เพื่อให้กสทช.นำไปประมูล แต่ต้องรอหนังสือตอบกลับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของสัญญาสัมปทานก่อน ซึ่งการแก้ไขกฎหมายจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสถานะของ กสทช.ด้วยว่าจะขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงไอซีที หรือจะเหมือนเดิมเป็นองค์กรอิสระ ส่วนภารกิจที่ 3 คือ การทำงานทับซ้อนกันเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์ไม่เหมาะสม หมิ่นสถาบัน รวมถึงภารกิจต่างประเทศ กิจการดาวเทียม ที่ยังคงทับซ้อนกันอยู่ ก็ต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศ.