กสท วอนรัฐบาลหนุนใช้ระบบไอทีรัฐวิสาหกิจ

กสท เชื่อตลาดกลุ่มธุรกิจสื่อสารข้อมูลโตต่อเนื่อง ผู้ให้บริการงัดคุณภาพและความเร็วออกมาดึงลูกค้ามากกว่าราคาตามเทรนด์การใช้งาน วอนรัฐบาลหนุนภาครัฐใช้ระบบไอทีของภาครัฐเพื่อความปลอดภัยและกันเม็ดเงินไหลเข้ากระเป๋าเอกชน

          ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจสื่อสารข้อมูลของ กสท ทั้งบริการสื่อสารข้อมูลในประเทศและระหว่างประเทศ ถือว่ามีการเติบโตสูง เนื่องจากภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม มีมูลค่าตลาดรวมสูงขึ้น ตามประมาณการมูลค่าตลาดรวมบริการวงจรสื่อสารข้อมูลในประเทศในปี 2556 สูงถึง 18,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าตลาดสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท

          สำหรับการให้บริการดังกล่าว แบ่งลูกค้าออกไป 3 กลุ่มคือ กลุ่มโอปเรเตอร์ 40% กลุ่มลูกค้าองค์กร 35% และกลุ่มรายย่อยอื่น ๆ 25% ทั้งนี้ จากการลงทุนไฟเบอร์ออฟติกที่ผ่านมาทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการของ กสท อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยจุดเด่นทางด้านการให้ความเร็วที่สูงตามความต้องการใช้งานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการแข่งขันในปัจจุบัน ในเรื่องของราคาคงไม่รุนแรงมากนัก แต่ผู้ให้บริการจะเน้นในเรื่องของความเร็วและประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่ง กสท ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการให้บริการที่มีคุณภาพอยู่แล้ว

          "ปัจจุบัน กสท มีระบบดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถรองรับลูกค้าที่เติบโตตามความต้องการใช้งาน โดยการปรับสัดส่วนกลุ่มลูกค้านั้น มองว่าจะขึ้นกับนโยบายรัฐบาลด้วย จึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนภาครัฐใช้ระบบสื่อสารข้อมูลของ กสท ที่ถือว่าเป็นรัฐบาลด้วยกัน เพราะเงินที่ได้มา กสท ก็ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังอยู่แล้ว อีกทั้ง การใช้บริการรัฐด้วยกันระบบความปลอดภัยข้อมูลก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้งานของภาคเอกชน" ดร.ดนันท์ กล่าว.