จี้ กสท.-ทีโอที ผนึกธุรกิจไฟเบอร์ออฟติก

          นายพรชัย  รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2557 ได้ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้ คณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารระดับสูงบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบหมายให้บอร์ด และฝ่ายบริหารไปเร่งจัดทำโครงสร้างธุรกิจ 6 กลุ่ม ได้แก่

          1.โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 2.โครงสร้างเสาโทรคมนาคม 3.บริการอินเตอร์เนตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำ 4.ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 5.ธุรกิจอินเตอร์เนตความ เร็วสูง และโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่ และ 6.บริการไอที ไอดีซี และคลาวด์  ซึ่งเป็นไปตาม ตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ที่มีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

          ขณะเดียวกันต้องเจรจาหารือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เพื่อร่วมมือกันธุรกิจด้วย เช่น โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ ออฟติก) ทีโอทีมีอยู่ 84,000  กม.ขณะที่ กสท มี 35,000  กม. ถือว่าเป็นโครงข่ายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย ฉะนั้นหากสามารถบริหารจัดการและทำธุรกิจร่วมกันได้ ก็จะสร้าง รายได้ให้ทั้งสององค์กร

          ส่วนประเด็นที่ ทีโอที ต้องการใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ต่อไปหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมือถือในปี 2558  ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมทั้งระบบ ชุดที่มี นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธาน ศึกษาการนำคลื่น 900 มาบริหารจัดการหลังสัมปทานกับเอไอเอสสิ้นสุดลงเช่นกัน

          "เมื่อมารับทราบข้อมูลแล้ว ก็พบว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถทำธุรกิจได้ แต่ปัญหาต่างๆ ของทีโอที จะต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ หากปล่อยให้ยืดเยื้อ ก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงได้เร่งรัดบอร์ดและได้จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการปรับโครงสร้างธุรกิจ คาดว่าภายใน 3 เดือนจะเห็นแนวทางชัดเจน และ 5-6 เดือนข้างหน้า"