ทีโอทีอ้อนวอนไอซีที ช่วยยื้อคลื่น900MHz

ไทยโพสต์ * ทีโอทีวอนไอซีทีช่วยเจรจา กสทช. ขอต่ออายุคลื่น 900 หวังช่วยองค์กรผ่านวิกฤติ

          นายพรชัย รุจิประภา รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที โดย บมจ. ทีโอที ขอให้ไอซีทีช่วยเจรจากับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ บมจ.ทีโอทีได้สิทธิ์การถือครองคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ต่อไป หลังสิ้นสุดสัมปทานกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในเดือน ก.ย.2558

          ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.กสทช. 2553 กำหนดให้ต้องนำคลื่นความ ถี่ที่หมดสัมปทานแล้วมาเปิดประ มูล ซึ่ง กสทช. เตรียมแผนเปิดประ มูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 พร้อมกับคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้น ไอซีทีจะให้คณะทำงานร่วมไอซีที-กสทช. ที่ได้ตั้งขึ้นนั้น ทำหน้าที่ศึกษาในเรื่องนี้ว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ให้ที่จะให้ บมจ.ทีโอทีได้ถือครองคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ต่อไป

          อีกทั้ง บมจ.ทีโอทียืนยันว่า ถ้ายังมีสิทธิ์ในคลื่น 900 เมกะ เฮิรตซ์ จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้พลิกวิกฤติองค์กรจากขาดทุนได้แน่นอน ซึ่งให้ บมจ.ทีโอทีทำแผนให้ชัดเพื่อเสนอ กสทช. ว่า จะนำคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ไปให้บริการอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังได้ให้ บมจ.ทีโอทีทำแผนสร้างรายได้อีก 3 คลื่นความถี่ที่มีอยู่ คือ 470, 1900 และ 2300 เมกะเฮิรตซ์ รวมถึงแผนลดความซ้ำซ้อนทางธุรกิจกับ กสท โทรคมนาคม ด้วย

          อย่างไรก็ตาม บมจ.ทีโอที จัดเป็นรัฐวิสาหกิจที่กำลังวิกฤติหนักอีกแห่งหนึ่ง โดยผลประกอบการในปี 2557 จะขาดทุนสูงถึง 10,000 ล้านบาท.