คนร.มอบธปท.จัดการแบงก์รัฐสั่งไอซีทีเร่งแก้ปัญหาTOT-กสทฯ

ทำเนียบฯ * ซูเปอร์บอร์ดมอบอำนาจ ธปท.คุมแบงก์รัฐ  ตรวจสอบควบคุมแก้ปัญหา ป้องกันการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ให้ไอซีทีตั้งที่ปรึกษากำหนดยุทธ ศาสตร์ทีโอที-กสทฯ

          นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรม การนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรม การนโยบายและกำกับดูแลรัฐ วิสาหกิจ หรือ คนร. ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประ เทศไทย (ธปท.) กำกับดูแลสถา บันการเงินของรัฐ โดยครอบคลุมการออกเกณฑ์กำกับดูแล การตรวจสอบตามความเหมาะสม ของผู้บริหาร ติดตามและตรวจ สอบ รวมถึงสั่งการให้มีการแก้ปัญหาเพื่อให้การกำกับดูแลสถาบันการเงินมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังร่วมกำหนดกรอบการดูแลในรายละเอียดต่อไป

          นอกจากนี้ ยังมีมติให้แก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ดังนี้ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม มอบหมายให้กระ ทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดยุทธ ศาสตร์การดำเนินงาน และเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานในการกำกับดูแลการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน และมีกระทรวงไอซีที และ สคร. เป็นเลขานุการร่วม

          ส่วนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เร่งตรวจสอบสถานะทางการเงินและทำแผนการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมถึงแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต และ บมจ. การบินไทย เร่งรัดให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปบริษัทอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถแข่งขันในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจการบินโลกที่รุนแรง โดยให้นำเสนอ คนร. ภายในไตรมาส 4 ปี 2557

          แหล่งข่าวจากกระทรวงการ คลังเปิดเผยว่า ซูเปอร์บอร์ดได้ให้ ธปท.ใช้อำนาจกำกับตรวจสอบธนา คารรัฐ (แบงก์รัฐ) ทุกแห่งให้มีความเข้มข้นมากขึ้น หากพบว่ามีการทุจริตของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้ ธปท.ดำเนินการเอาผิดได้ทันที โดยที่ผ่านมา ธปท.มีการตรวจสอบการดำเนินงานของแบงก์รัฐดีอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าไปกำกับแบงก์รัฐ เพราะมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซง.