คลังโยนไอซีทีตัดสินใจควบรวมทีโอที-กสทฯ

          โพสต์ทูเดย์ คลังไม่เคาะควบรวม "ทีโอที-กสทฯ" โยนให้กระทรวงไอซีทีตัดสิน

          นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะให้ควบรวมบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เพิ่งเป็นการเริ่มต้นการศึกษาความเป็นไปได้ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายว่าจะต้องควบรวมหรือจะใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหาฐานะการดำเนินงานของทั้งสองบริษัท

          ด้าน นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับ นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เกี่ยวกับการแก้ปัญหา บริษัท ทีโอที และบริษัทกสท โทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม แนวทางการควบรวม 2 องค์กรจะเป็นแนวทางสุดท้าย ทางไอซีทีจะหาแนวทางอื่นแก้ปัญหาก่อน ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบฐานะที่แท้จริงออกมา จึงจะกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้ชัดเจน

          "ขณะนี้ สคร.ไม่สามารถกำหนดว่าการแก้ไขปัญหาต้องควบรวม เพราะทั้งสองบริษัทมีเจ้ากระทรวงที่ดูแลและกำหนดแนวทางแล้ว คาดว่าจะมีการรายงานเรื่องนี้ให้ซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจรับทราบในครั้งต่อไป" นายกุลิศ กล่าว

          นายกุลิศ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันการประชุมซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งประธานคณะกรรมการจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มาเป็น นายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนกรรมการจากเดิมเป็นปลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงแทน เพื่อให้การกำหนดนโยบายดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนรวดเร็วมากขึ้น

          ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า นายสมหมาย ได้สั่งให้ สคร. ทำการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากฟากเอกชน ทั้งผู้รับเหมา นักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายร่วมทุนรัฐและเอกชนฉบับใหม่ หรือ PPP ที่มีผลบังคับใช้มา 1 ปี แต่ยังไม่มีโครงการไหนของรัฐดำเนินการได้ตามกฎหมาย PPP เพื่อนำความเห็นต่างๆ มาเขียนเป็นกฎหมายลูกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนโครงการลงทุนของรัฐมากขึ้น