แก้ปัญหาเป็ดง่อย"ทีโอที-กสท"ไม่คืบ

          นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า มอบหมายนโยบายให้คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปหารือแนวทางการร่วมทำธุรกิจที่ซ้ำซ้อน และแข่งขันกันเองในปัจจุบัน เพื่อลดภาระการลงทุนของประเทศ และให้มีการใช้งานทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้องค์กรและประเทศ โดยเฉพาะสายไฟเบอร์ออฟติค ที่วางโครงข่ายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ โดยอาจร่วมมือกันทำธุรกิจในลักษณะตั้งบริษัทร่วมทุนเกี่ยวกับโครงข่ายดังกล่าว หรือแบ่งโซนการทำธุรกิจ เพื่อให้ทั้ง 2 องค์กรอยู่รอด

          “ได้มอบหมายให้บอร์ดไปคิด ไปทำแล้ว ต้องดูว่าแนวทางที่จะเสนอเป็นอย่างไร นโยบายรัฐบาล คือลดการลงทุนซ้ำซ้อน และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการควบรวบกิจการทั้ง 2 องค์กร เป็นแนวคิดที่ดีแต่หาก 2 องค์กรไม่ปรับตัว ไม่รวมกันทำธุรกิจ และธุรกิจไปไม่รอดการควบรวมกิจการจะเป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อให้รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมไม่เป็นภาระของรัฐบาล”

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา นายพรชัย ได้เชิญบอร์ด กสท และทีโอที หารือในประเด็นดังกล่าว พร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพราะทั้ง 2 องค์กรต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ หากไม่เร่งดำเนินการใดๆ ทีโอที จะขาดทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนกสท จะขาดทุนมากกว่า 3,000 ล้านบาท ขณะที่ใน ทีโอที วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงการโยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพราะจะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.นี้ แต่บอร์ด ทีโอทียืนยันว่าไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนและโยกย้าย ต้องรอให้อนุมัติโครงสร้างใหม่ใน 1-2 เดือนนี้ก่อน จากนั้นจึงค่อยหมุนเวียนตำแหน่งครั้งใหญ่ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เรียนรู้สายงานต่างๆ.