กสท แย้มร่วมทีโอทีทำโมเดลพัฒนาธุรกิจลั่นธ.ค.ส่งแผนฟื้นฟู

          นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ต้องการให้ กสท ดำเนินแผนงานร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า คงต้องรอนโยบายที่ชัดเจนจากไอซีทีก่อน แต่ในเบื้องต้นเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตทั้ง 2 หน่วยงานอาจมีการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) จากปัจจุบันที่ทั้งสององค์กรทำธุรกิจแข่งขันกันเอง ก็อาจแบ่งเป็นให้ทีโอทีหาลูกค้าทั่วไป ส่วนลูกค้าองค์กรหรือการเช่าวงจรเชื่อมต่อออกต่างประเทศให้ กสท เป็น ผู้ดำเนินการ เป็นต้น

          นายวิโรจน์กล่าวว่า ส่วนการจัดทำแผนฟื้นฟูองค์กร ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้สั่งให้ กสท ดำเนินการธุรกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ตามแผนฟื้นฟูองค์กร (เทิร์นอะราวด์) นั้นกำลังเตรียมจ้างบริษัทเอกชนมาวิเคราะห์สถานะ (ดิว ดิลิเจ้นท์) ทั้งทางด้านการเงิน และทางด้านกฎหมายใน 6 กลุ่มบริการคือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, เสาโทรคมนาคม, งานอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำ, ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์, อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) และธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่ (ฟิกซ์ไลน์) และสุดท้ายคือ บริการไอที ไอดีซี และคลาวด์ เบื้องต้นคาดส่งแผนให้ สคร.ได้ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้