พรชัย เรียกถกรสก.ไอซีที15กย. ทีโอทีชงแผนฟื้น

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ในฐานะรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า วันที่ 15 ก.ย.นี้ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เรียกฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจของไอซีทีเข้าหารือ รายงานแผนปฏิบัติงาน เรื่องที่ค้างรออนุมัติจากไอซีที รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการบริหารงานที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพลิกวิกฤติการเงินให้กลับมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้

          ในส่วนทีโอทีคงมีการรายงานความคืบหน้าแผนงานต่างๆ ที่กำลังดำเนินงาน และแผนฟื้นฟูองค์กร 6 ข้อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ส่งแผนกลับมาให้เร่งดำเนินการ การรายงานต่อรมว.ไอซีทีเพื่อขอทราบนโยบายเพิ่ม หรือแนวทางปฏิบัติอื่นควบคู่กันไป

          สคร.ได้เห็นควรให้ทีโอทีดำเนินธุรกิจที่ตัวเองมีศักยภาพและสร้างกำไรได้ ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ 1.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 2.กลุ่มโครงสร้างเสาโทรคมนาคม 3.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำ 4.กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 5.กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่ (ฟิกซ์ไลน์) และ 6.กลุ่มบริการไอที ไอดีซี และคลาวด์ ทั้งให้เร่งจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินทรัพย์สิน หนี้สิน และผลประกอบการรวมถึงประมาณการ5 ปีข้างหน้าเพื่อทำดิวดิลิเจ้นท์

          "เรื่องเร่งด่วนคงมี 6 เรื่องนี้ ส่วนเรื่องไหนทางรมว.ไอซีทีอยากให้ปรับปรุงหรือเสนอแผนงานเพิ่ม คงต้องหารือร่วม ทั้งทีโอที สคร. และไอซีที"

          อย่างไรก็ดี ความเห็นส่วนตัวในฐานะพนักงานทีโอที ระบุว่า ข้อเสียที่ต้องแก้ไข คือ วัฒนธรรมองค์กร การบริหารงานด้านการขายยังยืดหยุ่นไม่เท่าเอกชน ทำให้ทีโอทีมักดำเนินธุรกิจที่ต้องสู้กับอุตสาหกรรมที่มีผู้เล่นหลายรายได้ไม่ดีพอ  การบริหารงานบางอย่างยังติดเรื่องกฎหมาย ระเบียบการทำงานที่เป็นราชการอยู่มาก ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข