คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เปิดแผนฟื้นฟู"ทีโอที"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ส่งรายงานแผนฟื้นฟูองค์กรให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ดังนี้ ธุรกิจที่ทีโอทีจะเน้นการดำเนินการได้แก่การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Fibee 2 U) การให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 จี ซึ่งอาจทำลักษณะเดียวกันกับสัญญาการให้บริการ 3 จีรูปแบบใหม่ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) และการปรับโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตราคาถูกลง เป็นต้น