CATปลื้มบริการโทรศัพท์พื้นฐานรายได้เกินเป้า

          โทรศัพท์พื้นฐาน

          รายได้เกินเป้า

          "CAT" มุ่งพัฒนาบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ชูคุณภาพบริการและความสามารถในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ หนุนฐานลูกค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ดันรายได้ในปีก่อนสูงกว่าเป้าหมายถึง 30%

          นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการโทรศัพท์พื้นฐานที่เป็นมากกว่าโทรศัพท์พื้นฐานทั่วไป โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ CAT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เปิดใหม่ เช่น กลุ่ม SME รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมที่ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์กับผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถให้บริการร่วมกับบริการอินเตอร์เน็ตบนสาย Fiber Optic ของ CAT จึงการันตีทั้งคุณภาพและพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริการโทรศัพท์พื้นฐานของ CAT มีรายได้เติบโตกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 30% นอกจากนี้ รายได้ 6 เดือนแรกของปีนี้ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 5%

          ทั้งนี้ ความต้องการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานไม่ได้มีเพียงการเรียกเข้าหรือโทร.ออกเท่านั้น แต่ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์ร่วมกับบริการ VDO Conference ที่เป็นการประชุมทั้งภาพและเสียง การประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Call Center ของบริษัท รวมทั้งบริการเสริมในลักษณะของหมายเลขโทร.ฟรี (Toll free number) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่โทร.เข้ามาสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการขององค์กร ซึ่งบริการโทรศัพท์ของ CAT สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ CAT ยังมีบริการโทรศัพท์พื้นฐานในรูปแบบ Hosted PBX ซึ่งผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) แต่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับการมีตู้สาขา จึงช่วยประหยัดค่าจัดซื้อและค่าดูแลรักษาตู้สาขาได้มาก และล่าสุดเราได้ชูจุดเด่นของบริการในรูปแบบ Office Everywhere ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เบอร์ออฟฟิศได้ทั่วโลกบนสมาร์ทโฟนที่ลงแอพพลิเคชั่นของ CAT และต่ออินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่การรับสายที่โทร.เข้าเบอร์โต๊ะได้แม้ขณะอยู่นอกออฟฟิศด้วยการ เชื่อมโยงเข้ากับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ได้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานในลักษณะ CCTV ร่วมกับกล้อง IP camera ที่สามารถกำหนดให้มีการโทร.เข้าแอพพลิเคชั่นบนมือถือเมื่อกล้องสามารถจับการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย