บอร์ดทีโอทีส่ง แผนฟื้นฟู จ้างที่ปรึกษาสอบการเงิน

          ตั้ง"รังสรรค์"ลูกหม้อทีโอที นั่งรักษาการแทน"ยงยุทธ"

          ทีโอทีตั้ง"รังสรรค์" นั่งรักษาการซีอีโอ ไฟเขียว"ยงยุทธ"ลาออกอ้างปัญหาสุขภาพ รายงานแผนฟื้นฟูองค์กร-ปัญหาคดีความ ส่งคนร.วันนี้ พบยอดสรุปข้อพิพาทมูลค่าความเสียหายกว่า 2.1 แสนล้านบาทจาก ค่าเชื่อมต่อเลขหมายมือถือ เร่งจ้างที่ปรึกษาเช็คสถานะการเงิน

          นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการ(บอร์ด) บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดทีโอที เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา บอร์ดมีมติอนุมัติการลาออกของนายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที โดยบอร์ดเห็นว่าเหตุผลที่นาย ยงยุทธใช้ในการลาออก โดยระบุว่ามีปัญหา เรื่องสุขภาพ ถือว่ามีเหตุผล และได้มีการ ระบุอยู่ในสัญญาการจ้างงานอยู่แล้ว โดยการลาออกดังกล่าวมีผลวันนี้ (29 ส.ค.) แต่นายยงยุทธได้ขอใช้สิทธิวันลาตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา

          โดยบอร์ดทีโอที มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่แล้ว

          นอกจากนี้บอร์ดทีโอที มีมติแต่งตั้งให้ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ทำหน้าที่รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายยงยุทธ ที่ลาออกแล้ว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า นายรังสรรค์มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์สูงในการทำงาน

          โดยอำนาจของรักษาการกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาและอนุมัติโครงการใหญ่บางเรื่องตามขั้นตอน และบางกรณีอาจต้องให้บอร์ดเป็นผู้ทำหน้าที่แทน

          ส่งแผนฟื้นฟู คนร.วันนี้

          ที่ประชุมบอร์ดได้สรุปรายงานเพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามคำสั่ง ในวันนี้(29 ส.ค.) โดยแผนการแก้ไขปัญหาบริษัท ประกอบด้วย การยกเลิกการดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่ไม่ ก่อให้เกิดผลกำไรแก่องค์กร แผนลดค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในทุกกลุ่มธุรกิจ และการจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการหา รายได้จากโครงการที่มีอยู่

          รวมทั้งสรุปข้อพิพาททางกฎหมาย และแนวทางแก้ไข ซึ่งปัจจุบันมูลค่าคดีความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ ทีโอที มีจำนวน 2.1 แสนล้านบาท เช่น กรณี คู่สัญญาของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ค้างชำระค่าเชื่อมต่อเลขหมาย (เอซี) รวม 1.38 แสนล้านบาท แบ่งเป็น บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค จำนวน 97,000 ล้านบาท บริษัท ทรูมูฟ จำกัด 35,000 ล้านบาท บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี 2,400 ล้านบาท และกสทฯ เอง 4,200 ล้านบาท เป็นต้น

          ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า แผนการแก้ไขปัญหาบริษัทเพื่อส่งให้ คนร.นั้น ก่อนหน้านี้ นายยงยุทธ ระบุว่า จากที่เคยส่งแผนงาน ไปได้ถูกปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ ซึ่งเดิม ทีโอทีสรุปแผนดำเนินการไว้ 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1.การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ความเร็วสูง (บรอดแบนด์) และธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่ (ฟิกซ์ไลน์) และ 6.กลุ่มบริการไอที ไอดีซี และคลาวด์

          โดยต้องเร่งรัดการจ้างที่ปรึกษาทางเงินเพื่อประเมินทรัพย์สิน หนี้สิน และผลประกอบการทั้งหมดในอดีต 5 ปี รวมถึงประมาณการ ใน 5 ปีข้างหน้าเพื่อมีการทำดิว ดิลิเจ้นท์ ให้ครบถ้วน ทั้งด้านสถานะทางการเงินที่แท้จริง การรวมคดีข้อพิพาททั้งหมดให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย

          เบื้องต้นได้เตรียมข้อมูลผลประกอบการ ปี 2557 โดย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) มีรายได้ 32,400 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 33,700 ล้านบาท ขาดทุน 1,300 ล้านบาท ส่วนการประมาณการรายได้ ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.) มีรายได้ 57,600 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 66,500 ล้านบาท ขาดทุน 8,900 ล้านบาท สูงกว่าที่เคยตั้งเป้าจะขาดทุน 5,100 ล้านบาท

          ขณะที่ปี 2558 ทีโอทีจะประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางเงิน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำให้ต้องนำเงินสดสะสมที่มีอยู่ประมาณ 30,000-50,000 ล้านบาท ออกมาใช้จ่าย และเงินสะสมที่ได้นำไปลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาบริการ