เอ็มดี CAT ยื่นใบลาออก

          “กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ" เอ็มดี CAT ยื่นใบลาออกแล้ว รอบอร์ดอนุมัติ ด้านประธานสหภาพแรงงานฯ ย้ำเอ็มดีคนใหม่ควรเป็นคนของ CAT ส่วนบอร์ด CAT มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน และให้ส่ง สคร.ต่อไป

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

          ด้านนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ CAT กล่าวว่า ตนมองว่าบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนต่อไปควรจะเป็นคนของ CAT เพราะด้วยความคุ้นเคยและการร่วมงานในบริษัท ประกอบกับจะต้องมองธุรกิจโทรคมนาคมให้ออก สามารถบริหารองค์กรและคณะผู้บริหารให้สอดคล้องกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยุคปัจจุบันได้

          สำหรับการประชุมคณะกรรมการ CAT เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ CAT ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2556 และให้จัดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ CAT ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2557 และเห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการตามมติการประชุมดังกล่าว รวมทั้งมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจำนวน 2 คน ในคณะกรรมการกฎหมาย ข้อสัญญา และการอุทธรณ์ด้วย

          ทั้งนี้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการ CAT เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 13.00 น. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการ ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และยังไม่มีการแต่งตั้งโฆษกเพื่อทำหน้าที่แถลงข่าวและตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด