ถึงคิวบิ๊ก"ทีโอที-กสท"ทิ้งเก้าอี้"ยงยุทธ-กิตติศักดิ์" เปิดทางคนใหม่นั่งแทน

"บอร์ด กสท" นัดถกวาระลับ กรณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอลาออก ด้าน "กิตติศักดิ์" ยอมรับยื่นใบลาออกจริงเพื่อเปิดทางให้แก่บุคคลที่มีความสามารถเข้ามา ฟื้นฟูองค์กร ขณะที่ "ยงยุทธ" จ่อไขก๊อกอีกคน เสนอบอร์ด ทีโอที 27 ส.ค.นี้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมกรรมการ (บอร์ด) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาวาระลับเรื่อง การยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งของนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขณะที่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ประธานบอร์ด กสท ได้ให้การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเรื่องการพิจารณาหนังสือลาออกดังกล่าว รวมทั้งให้การปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นแก่สื่อมวลชน รวมทั้งไม่มีการแต่งตั้งโฆษกมาเพื่อทำหน้าที่แถลงข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด

          ขณะเดียวกัน การประชุมบอร์ด กสท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ กสท ตามข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำบัญชี 2556 และให้จัดส่งแนวทาง ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(กนร.) ต่อไป

          นอกจากนี้ได้มีมติรับทราบมติการประชุม กนร. ครั้งที่ 2 และเห็นชอบให้เร่ง การดำเนินการตามมติการประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม จำนวน 2 คน ในคณะกรรมการกฎหมาย ข้อสัญญาและ การอุทธรณ์ด้วย

          นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ได้ดำเนินการยื่นหนังสือลาออกเพื่อเข้ารับการพิจารณาของบอร์ด กสท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลการพิจารณาเป็นอย่างไรยังไม่ทราบ เนื่องจากในการประชุมบอร์ด กสท ครั้งที่ผ่านมา ตนไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะเห็นว่าเมื่อยื่นหนังสือลาออกแล้ว ก็ไม่ควรเข้าร่วมประชุม

          "ส่วนเหตุผลที่ลาออกมาจากการที่เห็นว่า ควรเปิดทางให้แก่บุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน ในช่วงที่องค์กรต้องการคนมีความสามารถเข้ามาฟื้นฟูองค์กร" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

          ด้าน นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท กล่าวว่า จากกรณีที่นายกิตติศักดิ์ ได้ยื่นหนังสือลาออก ในนามของสหภาพเห็นว่า ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนต่อไป ควรที่จะเป็นบุคคลภายในของ กสท มากกว่าภายนอกองค์กร เนื่องจากบุคคลภายในมีความคุ้นเคย และรู้ลักษณะการดำเนินงานของ กสท เป็นอย่างดี ต่างจากคนนอกที่จะต้องใช้เวลานานในการเข้ามาเรียนรู้งาน รวมทั้งลักษณะของบุคคลที่จะขึ้นมาทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ เห็นว่าเป็นคนที่สามารถมองภาพรวมธุรกิจด้านโทรคมนาคมออก สามารถบริหารองค์กรและคณะผู้บริหารให้สอดคล้องกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคปัจจุบัน

          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในส่วนของผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นั้น นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เตรียมยื่นหนังสือ ลาออกจากตำแหน่งแล้วเช่นกัน โดยจะมีการนำเรื่องเข้าเสนอ ต่อที่ประชุมบอร์ดทีโอที พิจารณา ในการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นี้

          สำหรับผลประกอบการปี 2557 ช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) พบว่า มีรายได้ 32,400 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 33,700 ล้านบาท ขาดทุน 1,300 ล้านบาท ประมาณการรายได้ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าจะมีรายได้ 57,600 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 66,500 ล้านบาท ขาดทุน 8,900 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาทีโอที เร่งฟื้นฟูองค์กร หาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ เพื่อลดการขาดทุน