กลุ่มทรูรายงานผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี2557 ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  ในไตรมาส 2 ปี 2557 กลุ่มทรู มีรายได้จากการให้บริการโดยรวม จำนวน 16.3 พันล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าเป็น 4.7 พันล้านบาท เพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากไม่รวมผลประกอบการในปี 2556 ของ 8 บริษัทย่อยที่ขายไปในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา EBITDA เพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอัตราร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด

          ทั้งนี้ กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (NIOGO)ไม่รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 935 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมากถึงร้อยละ 57.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง และการรับรู้ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("TRUEGIF")

          นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารกล่าวว่า ปี 2557 นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มทรู  โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเดินหน้าเป็นผู้ให้บริการคอนเวอร์เจนซ์อย่างเต็มรูปแบบ จากการผสมผสานบริการต่างๆ ได้อย่างลงตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมด้านคุณภาพการให้บริการ ความหลากหลายของคอนเทนต์ และความครอบคลุมของโครงข่ายคุณภาพทั่วประเทศ ทั้งเครือข่าย 3G ของทรูมูฟ เอช ซึ่งครอบคลุมแล้วร้อยละ 97 ของประชากรทั่วประเทศ พร้อมเสริมศักยภาพเครือข่ายด้วย 4G ความเร็วสูง และโครงข่ายบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตผ่านทั้งเทคโนโลยี FTTx และ DOCSIS ที่จะครอบคลุม 5 ล้านครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้

          ทั้งนี้ การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นและแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์โดยเฉพาะแพ็กเกจ "ทรูสุขคุณสาม" ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการเพิ่มความผูกพันกับบริการต่างๆ ภายในกลุ่มทรู  อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าในทั้ง 3 ธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นเป็น 27.48 ล้านราย โดย ณ สิ้นไตรมาส 2  ฐานลูกค้ากลุ่มทรูโมบายล์ มีจำนวน 23.19 ล้านราย ทรูออนไลน์ (บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต) 1.94 ล้านราย และทรูวิชั่นส์ 2.34 ล้านราย

          กลุ่มทรูโมบายล์  ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการรายเดือนที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากความมั่นใจเรื่องเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมของทรูมูฟ เอช ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการใช้งานดาต้าที่เพิ่มมากขึ้น  ผนวกกับความพร้อมเต็มที่ของ4G LTE รายแรกในไทยที่ใช้ได้จริงของทรูมูฟ เอช ที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และใจกลางเมืองอีก 14 จังหวัด ซึ่งแคมเปญ "เปลี่ยนเลย... 4G Advance Forward จากทรูมูฟ เอช" ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ทำให้มีผู้ใช้บริการ 4G มากกว่า 600,000 รายแล้วและยังคงเติบโตเร็วอย่างต่อเนื่อง