ทีโอทีอ่วมปี 57 จ่อขาดทุน 9 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการ(บอร์ดป บริษัท ทีโอที จำกัด( มหาชน) ในวันนี้ (19 ส.ค. นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ ภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมจะเสนอชื่อพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานบอร์ด ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงโดยนายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสถานะทีโอทีและยุทธศาสตร์ของทีโอที ให้บอร์ดชุดใหม่ได้รับทราบ ขณะที่บอร์ดชุดใหม่ ก็ต้องกำหนดทิศทางนโยบายการพลิกฟื้นธุรกิจทีโอที อย่างมีประสิทธิภาย โปร่งใส ไร้ทุจริตตามนโยบายของคสช.รวมถึง จะต้องเร่งรัดการจ้างที่ปรึกษาทางเงินเพื่อประเมินทรัพย์สิน หนี้สิน และการรวมคดีข้อพิพาททั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมติคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ด) ด้วย

          ทั้งนี้คาดว่าทีโอทีจะรายงานผลประกอบการให้บอร์ดรับทราบโดยในช่วง 6 เดือนปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) มีรายได้32,400 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 33,700 ล้านบาทขาดทุน 1,300 ล้านบาท ส่วนการประมาณการรายได้ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.) มีรายได้ 57,600 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 66,500 ล้านบาท ขาดทุน 8,900 ล้านบาท ส่วนปี 2558 ทีโอทีจะประสบปัญหาการขาดทุน และขาดสภาพคล่องทางเงินเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำให้ต้องนำเงินสดสะสมที่มีอยู่  30,000-50,000 ล้านบาท ออกมาใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาบริการก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอีกทั้งรายได้จากบริการก็ลดลงและไม่สามารถสร้างรายได้ใหม่มาทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เตรียมรายงานให้บอร์ดรับทราบ เช่น แผนการลงทุนเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ 3 เส้นทางหลังจาก คสช.อนุมัติ บริการ มือถือ 3 จี บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กรทีโอทีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น