ทีโอทีถกบอร์ด19 ส.ค.หลังแผนฟื้นฟูตีกลับ

ประมาณการปีนี้ขาดทุน 8,900 ล้านบาท

          "ทีโอที" เดินหน้าเรียกบอร์ดใหม่ประชุมพรุ่งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาคั่งค้าง พร้อมถกแผนฟื้นฟูอาจรื้อแก้ใหม่ หลัง "คนร." ตีกลับ "ซีเอฟโอ" ส่งสารถึงพนักงาน ปีนี้ประมาณการขาดทุน 8,900 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าขาดทุนไว้แค่ 5,100 ล้านบาท ขณะที่ "กสท." ยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ได้ด้วยการบริหารงานตัวเองตามแผนงานปกติ

          คณะกรรมการนโยบาย และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และแผนแก้ปัญหาการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง แนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน ตามที่รัฐวิสาหกิจได้เสนอ แผนฟื้นฟูองค์กร ไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามที่บมจ.ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม ได้เสนอไปแต่ตามรายงานพบว่าคนร.ได้ส่งกลับแผนฟื้นฟู เพื่อให้แก้ไขใหม่ให้มีความสอดคล้องต่อการบริหารงาน และทำให้บริษัทพลิกกลับมามี ผลประกอบการเป็นบวก นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอทีจะมีการประชุมบอร์ดชุดใหม่คาดว่า จะเป็นวันพรุ่งนี้ (19 ส.ค.) ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูว่า จะมีทิศทางไปอย่างไร และบอร์ดชุดใหม่ต้องการให้ปรับแก้ส่วนใดบ้างหรือไม่ โดยเบื้องต้นนั้น การส่งแผนฟื้นฟูองค์กร (เทิร์นอะราวด์) ไปยัง สคร. ยังเป็นโครงการหลักที่ทีโอทีต้องการดำเนินงานต่อ หลังต้องชะลอไว้ตั้งแต่ช่วงยุบสภาเมื่อปลายปี 2556 โดย 3 โครงการใหญ่ที่ทีโอทีเสนอไปยัง สคร.มีมูลค่ารวม 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการโทรศัพท์ 2 ล้านพอร์ตจำนวน 30,000 ล้านบาท โครงการสร้างโครงข่ายอัจฉริยะ (เอ็นจีเอ็น) 2,800 ล้านบาท และ โครงการสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการสายเคเบิลใต้น้ำ 3 เส้นทาง เชื่อมระบบ อินเทอร์เน็ตไทย-โลก วงเงินรวม 5,900 ล้านบาทแล้วบอร์ดชุดใหม่เร่งวางแผนตลาด 3จี ทีโอที สำหรับบอร์ดทีโอทีชุดใหม่ ประกอบด้วย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย คาดว่าจะดำรงตำแหน่งประธาน ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร นายธันวา เลาหศิริวงศ์ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ นายมนตรี ศรไพศาล นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ นางศิริพร เหลืองนวล นายวรพัฒน์ ทิวถนอม นางอุไร ร่มโพธิหยก นายพิพัฒน์ ขันทอง นายชิต

          เหล่าวัฒนา นายพงษ์สิทธิ ชัยฉัตรพรสุข พ.อ.สมเกียรติสัมพันธ์ และนายกฤษฎา บุณยสมิต

          ภารกิจสำคัญ คือ วางยุทธศาสตร์ทีโอที ว่า จะมีทิศทางการทำงานอย่างไร รวมถึงความคืบหน้าการทำตลาดมือถือ 3จี ที่มีโครงข่าย ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่สามารถแข่งกับ เอกชนได้ที่มีสถานีฐานมากกว่า พร้อมหาทางออกเกี่ยวกับผลประกอบการของทีโอทีที่ตั้งแต่ปี 2557จะเข้าสู่ภาวะขาดทุนซีเอฟโอทีโอทีเผยขาดทุน 8.9 พันล้าน  ขณะที่ นางปรียา ด่านชัยวิจิตร รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน มจ.ทีโอที ได้ส่งสาร ถึงเพื่อนพนักงาน ระบุตั้งแต่ปี 2557 ทีโอทีก้าวสู่ความเสี่ยงประสบปัญหาการเงินคาดว่า จะขาดทุน 5,100 ล้านบาท เป็นผลมาจาก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯตามมาตรา 84 ที่ได้ ส่งรายได้สัมปทานเข้าเป็นเงินแผ่นดิน โดยผล ดำเนินที่แท้จริงงวด 6 เดือนที่ผ่านมา ทีโอที ขาดทุนแล้ว 1,300 ล้านบาท ซึ่งทีโอทีได้ผลดีหลังได้ยุติเรื่องภาษี ทำให้ได้ภาษีคืนมา 1,000 ล้านบาท แต่ตามประมาณการจริงของ ทีโอทีคาดว่า บริษัทจะขาดทุนถึง 8,900 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้หลักทีโอทีจากแผนงาน โครงการสำคัญไม่สามารถดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย ขณะที่ 3จี ไม่สามารถสร้างรายได้ในช่วงที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ ได้ประมาณการสภาพคล่อง สิ้นปีทีโอทีไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่าย จำเป็นต้องดึงกระแสเงินสดจากปีอื่นๆ มาใช้ และ คาดว่าปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจะยังเป็นต่อไปถึงปี 2558 ทั้งนี้ สิ้นปีนี้รายได้ของทีโอทีตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 64,400 ล้านบาท ประมาณการ 57,600 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริง 6 เดือน 32,400 ล้านบาท ส่วนกำไร (ขาดทุน) ตั้งเป้าหมาย ขาดทุนที่ 5,100 ล้านบาท ประมาณการขาดทุน 8,900 ล้านบาท ผลดำเนินงานจริง 6 เดือน 1,300 ล้านบาทกสท ยันไม่มีปัญหาการเงิน

          นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า แผนฟื้นฟูองค์กรตามที่จัดทำแผนดำเนินงานร่วมทั้งงบประมาณที่จะใช้ เป็นแผนระยะยาว 5 ปี คือ ปี 2556-2560 โดยได้ประชุม ร่วมกับคสช.ไปแล้ว และมีคำร้องขอไปยังคสช.เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 4 ระยะคือ ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที ปัญหาระยะสั้นภายในปี 2557 ปัญหาระยะกลางปี 2558 และปัญหาระยะยาวคือหลังจากปี 2559

          โดย กสท อธิบายว่า บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ เพราะ กสท สามารถอยู่ได้ ด้วยการบริหารงานของตัวเอง แต่ปัญหา ที่ต้องการให้แก้ไขคือ ปรับเปลี่ยนขั้นตอน การประสานหน่วยงานภาครัฐใหม่ เพราะธุรกิจโทรคมนาคม ไอซีทีจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติงาน โดยทันที