ยกเครื่องทีโอที-กสทฯปลัดไอซีทีดอดพบคลังหาวิธีฟื้นองค์กร ปรับโครงสร้างธุรกิจหารายได้ลดขาดทุน

โพสต์ทูเดย์ ไอซีทีบุกถ้ำคลัง หาวิธียกเครื่อง"ทีโอที-กสทฯ" พลิกฟื้นองค์กร ลดลงทุนซ้ำซ้อน

          นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้จะเข้าหารือกับนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของรัฐวิสาหกิจ

          ในสังกัด 2 แห่ง คือ บริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ให้สามารถประกอบกิจการที่สามารถเลี้ยงตัวเองและทำธุรกิจโทรคมนาคมต่อไปได้ หลังจากมีสัญญาณชัดว่า จะไม่มีรายได้หลักจากสัญญาสัมปทานอีกต่อไป จึงถือเป็นโจทย์สำคัญที่ไอซีทีจะต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

          ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่าแผนงานหลักที่ไอซีทีต้องเร่งดำเนินการคือ แผนพลิกฟื้นองค์กรของบริษัท ทีโอทีและบริษัท กสทฯ หลังสัมปทานสิ้นสุดลงเริ่มจากการปรับองค์กรให้เล็กลง สร้างกลไกให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น ปรับแผนธุรกิจบริการของสองหน่วยงาน ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนในการบริการด้านโทรคมนาคม รวมทั้งแก้กฎระเบียบทุกอย่างที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งสามารถแข่งขันได้

          นอกจากนี้ ยังจะวางตำแหน่งให้บริษัท ทีโอที และบริษัท กสทฯ หันมามุ่งเน้นกับการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ถือเป็นจุดแข็งของทั้งสององค์กร เพื่อให้เอกชนเช่าใช้ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัท ทีโอที และบริษัท กสทฯ อยู่รอดได้ดีกว่าการมุ่งเน้นการทำตลาดด้านบริการลูกค้าแข่งกับเอกชน

          สำหรับภาพรวมการดำเนินงานครึ่งปี2557 ของบริษัท กสทฯ มีรายได้รวม25,260 ล้านบาท มีรายจ่าย 24,658 ล้านบาท มีกำไร 602 ล้านบาท สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 500 ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้ทั้งปีไม่น้อยกว่า 5.5 หมื่นล้านบาทและมีกำไรได้ 1,700 ล้านบาท

          ขณะที่บริษัท ทีโอที นั้น คาดว่าจะมีรายได้ทั้งปี 3.18 หมื่นล้านบาทแต่จะขาดทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งต้องเร่งปรับปรุงธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการลงทุน3จี ให้ครอบคลุมมากขึ้น

          ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงไอซีทีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,723.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน3,733.7 ล้านบาท