สั่งทีโอที-กสททำแผนอุ้มกิจการ กสทช.เตรียมชงต่อให้คสช.พิจารณา

"กสทช." สั่ง "ทีโอที-กสท" ส่งการบ้าน ทางรอดขององค์กร เพื่อประมวลผลส่งคสช. ภายในสัปดาห์นี้ ด้านทีโอทีออกเดินสาย เคลียร์ หวังหนุนหยุดส่งรายได้เข้าแผ่นดิน

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงผลการหารือแนวทางฝ่าวิกฤติและทางรอดของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร ระดับสูงของทั้งสององค์กรไปจัดทำสรุป ข้อเสนอต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอมายัง กสทช.ภายในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ เพื่อที่กสทช.จะทำการประมวลผลจากข้อมูลดังกล่าว และเตรียมนำเสนอคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป

          สำหรับข้อเสนอของทีโอทีคือขอให้ ยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลในพ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ วิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดให้ทีโอทีนำรายได้จากสัญญาสัมปทานทั้งหมดเป็นรายได้แผ่นดินตั้งแต่ปลายปี 2556 ที่ผ่านมา โดยทีโอทีแจ้งว่าการนำส่งรายได้ดังกล่าว กระทบต่อฐานะการเงิน ของทีโอที นอกจากนี้ยังจะขอคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ใช้งานต่อไป เพราะคลื่นดังกล่าวเป็นสมบัติของทีโอทีไม่มี วันหมดอายุหรือขอระยะเวลาการใช้คลื่นออกไปอีก 15 ปี จากเดิมคลื่นดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2558 และ ขอใช้คลื่นย่าน 2.3 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไปโดยไม่ต้องประมูล

          ขณะที่กสท โทรคมนาคม ขอให้กสทช. อนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ไม่มีการใช้งานจำนวน 25 MHz เป็นสิทธิ์ ของกสท เพื่อนำไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน มิเช่นนั้นทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทานจะกลายเป็น เศษเหล็กและต้องทำให้ผู้ใช้บริการมือถืออีก 4 ล้านราย ที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 15 กันยายนนี้ ไม่เกิดปัญหาสัญญาณขัดข้อง (ซิมดับ) ส่วนเรื่องรายได้ตามสัญญา สัมปทาน กสท ไม่ได้นำเสนอใดๆ โดยมอง ว่า พนักงาน กสท ต้องยอมรับ เพราะในอีก 4 ปีข้างหน้า สัญญาสัมปทานก็จะสิ้นสุด เช่นกัน ฉะนั้นจะเร่งปรับตัวกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ กสท มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ด้วย กสท เอง

          "ข้อเสนอของกสทและทีโอที ทาง กสทช.จะนำมาประเมิน จะเห็นด้วยหรือ เห็นต่าง ก็ต้องนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาข้อดีและ ข้อเสียให้ชัดเจนก่อน แต่ความเห็นที่ตรงกัน คือ ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ 4 ล้านเลขหมาย ภายใต้มาตรการเยียวยาหลังสัญญาสัมปทาน ทรูมูฟสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ จะต้องไม่เกิด ปัญหาซิมดับส่วนเรื่องเงินรายได้ตามสัญญาสัมปทาน ก็ต้องนำไปหารือคสช.เพราะเป็นเรื่องกฎหมาย ซึ่งสัญญาสัมปทานของทีโอที เหลือปีเดียวเท่านั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ"

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขอเงินรายได้ จากสัมปทานคืนนั้น เกิดข้อกังขาและเป็นข้อสังเกตว่า จะเป็นการนำเงินมาจ่ายเป็นเงินโบนัสพนักงาน เพราะปี 2556 ทั้งทีโอที และกสท ยังไมได้รับเงินโบนัส ตามคำเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีโอทีและกสท ขณะที่การบริหารงานประสบภาวะขาดทุน และมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นหลายโครงการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง

          ล่าสุดนายยงยุทธ วัฒนสินธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที และทีม ผู้บริหาร ได้ขอเข้าพบพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาคสช.เพื่อขอชี้แจงการขอยกเว้นการนำรายได้จากสัญญาสัมปทานเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่ง ก่อนหน้านี้ได้เข้าชี้แจงข้อเสนอดังกล่าวต่อพลอากาศเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ สังกัดไอซีที อีกทั้งยังได้นำเสนอแผนดังกล่าวเสนอต่อ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ รองหัวหน้าคสช.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ด้วย เพื่อหาแนวร่วมในการสนับสนุนให้ทีโอที ไม่ต้องนำเงินรายได้สัมปทานส่งเป็น รายได้แผ่นดิน และคลื่น 900 MHz ต้องไม่นำไปเปิดประมูล ในเดือนพฤศจิกายนนี้