บอร์ดทีโอที-กสทฯออกเปิดทางตั้งคนใหม่ดูแล

"สุชาติ-ไกรสร" ประธานบอร์ดทีโอที-กสทฯ พร้อมใจกันลาออกแล้ว คลังแจ้งยังไม่แต่งตั้งคนใหม่

          รายงานข่าวจาก บริษัท ทีโอที เปิดเผยว่า พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัยประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอทีได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดทีโอทีแล้วในวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งย้าย พ.ต.อ.สุชาติ จากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่3 ก.ค.

          นอกจากนี้ นายวัลลภ พลอยทับทิมอดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปรึกษานายสันติพร้อมพัฒน์ อดีต รมว.พัฒนาสังคมฯนายบุญเชิด คิดเห็น อดีตอธิบดีกรมที่ดินและนายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3ที่ถูกโจมตีเรื่องการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการตีกอล์ฟก็ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่ง

          ก่อนหน้านี้ นายประสิทธิ์นั้นได้ทำหนังสือคัดค้านไม่เห็นด้วยมติบอร์ดในการทำสัญญาการใช้บริการเครือข่าย(โรมมิ่ง) กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (เอไอเอส) คู่สัญญาสัมปทาน 1 ล้านเลขหมาย รวมถึงสัญญาเช่าใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไว-ไฟ) ระหว่างทีโอทีกับแอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์บริษัทลูกของเอไอเอส

          พ.ต.อ.สุชาติ แจ้งเหตุผลในการลาออกว่า เนื่องจากครบวาระและมีภารกิจอื่นๆเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการขณะที่ น.อ.ประสงค์ ประณีตพลกรังนายกอบพงษ์ ตรีสุขี นายจักรกฤษณ์ศุทธากรณ์ ก็สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการลง โดยแจ้งว่าครบวาระ

          ขณะที่ บริษัท กสท โทรคมนาคมนั้นนายไกรสร บารมีอวยชัย ประธานบอร์ดซึ่งสนิทกับนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายมนตรี โสตางกูร นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ และนายทศพรศิริสัมพันธ์ กรรมการบริษัทได้ประกาศลาออกด้วย โดยทางกระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือแจ้ง กสทฯ ว่า ยังไม่แต่งตั้งกรรมการแทนบอร์ดที่ครบวาระ โดยกรรมการที่เหลืออยู่ 7 คน ก็ถือว่าครบองค์ประชุม

          ทั้งนี้ ประธานบอร์ดทีโอที และกสทฯยืนยันว่าจะไม่ลาออก แม้ว่าบริษัทจะเผชิญปัญหารายได้ที่ลดลงอย่างมากจนต้องมีแผนฟื้นฟูกิจการ