ทีโอที ชูธง FTTx ภายใต้แคมเปญ เซอร์ไพรส์ หวังกวาดรายได้ 10,109 ล้านบาท ครึ่งปีหลัง

นายจุมพล ธนะโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง บริษัท ทีโอที กล่าวว่ารายได้ทีโอทีนครหลวง ซึ่งมีพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล นนทบุรี และปทุมธานี รวม 5 เดือนแรกของปี 2557 สามารถทำรายได้ 3,599 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 มีรายได้ลดลงประมาณ 224 ล้านบาท โดยมีผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทำให้สูญเสียรายได้ เดือนละ 30 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ราชการและทีโอทีสำนักงานใหญ่ได้ อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภทโครงข่ายสายของทีโอทีที่เดิมทีจะทำโครงการ 2 ล้านพอร์ต มูลค่า 30,000 ล้านบาท แต่สุดท้ายต้องชะลอโครงการลงภายหลังไม่มีครม. อนุมัติ โครงการดังกล่าว

          ส่งผลทำให้ในครึ่งปีหลัง ทีโอที นครหลวงต้องเร่งขับเคลื่อนในการทำตลาดให้ได้ตามเป้ารายได้ที่วางไว้ทั้งปี รวมธุรกิจทุกประเภทมูลค่า 10,109 ล้านบาท แบ่งเป็น บริการ 3G จำนวน 564.98 ล้านบาท หรือประมาณ 6%,บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) 87.70 ล้านบาท หรือ 1%, บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 59.96 ล้านบาท หรือ 1%,โทรศัพท์ประจำที่ (ฟิกไลน์)จำนวน 4,824.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47%, บริการบรอดแบนด์และมัลติมีเดีย 2,768.74 ล้านบาท หรือ 27%, บริการดาต้า 994.21 ล้านบาท หรือ10% และบริการคอลเซ็นเตอร์มูลค่า 210 ล้านบาท หรือ 2%, บริการสาธารณะ107.05 ล้านบาท หรือ 1% และบริการโทรศัพท์อื่นๆ มูลค่า 491.99 ล้านบาทหรือคิดเป็น 5%

          "ในอดีตทีโอทีตั้งเป้ายอดลูกค้าไว้สูง แต่สุดท้ายไม่สามารถทำได้ตามเป้า ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนเป็นการตั้งเป้ารายได้แทนโดยในธุรกิจของทีโอที เนื่องจากไม่สามารถอิงจากจำนวนลูกค้าได้ เพราะลูกค้ามีทั้งย้ายเข้า และย้ายออกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวถือเป็น KPI ตัวเองด้วย"

          ขณะที่ล่าสุด ทีโอที นครหลวงทำกิจกรรมทางการตลาดครึ่งปีหลังภายใต้ชื่อ เซอร์ไพรสิ์ ทีโอที มีดี จัดให้ เพื่อให้บรรลุรายได้ทั้งปีของนครหลวงที่ตั้งเป้าไว้ 10,109 ล้านบาท อาทิ การติดตั้งทันทีเมื่อลูกค้าสมัคร และการเดินสายโรดโชว์ทั่วกรุงเทพฯ เป็นต้น โดยเฉพาะการเปิดบริการ FTTx ที่ออกแพกเกจใหม่990 บาทต่อเดือน ดาวน์โหลด 20 Mbps อัพโหลด 4 Mbps ฟรีค่าติดตั้ง และใช้ฟรี 2 รอบบิล เสียแค่ค่า Wireless ONT เพียง 1,500 บาทจากราคาปกติ6,000 บาท

          สำหรับงบลงทุนของ ทีโอที นครหลวงเฉลี่ยใช้ปีละ 200 ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็นการวางข่ายสายใหม่ ซื้ออุปกรณ์ โมเดม สายไฟเบอร์ การบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทติดตั้ง โดยจากแคมเปญ เซอร์ไพรส์ ดังกล่าวทีโอทีตั้งเป้าเพิ่มจำนวนลูกค้า FTTx ให้ได้มากที่สุดจากปัจจุบันทีโอทีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 40% เทียบกับฐานลูกค้าบรอดแบนด์เอดีเอสแอลเดิมที่ให้บริการอยู่

          ทั้งนี้ ทีโอทีมีลูกค้าบรอดแบนด์ปัจจุบันจำนวน 1.6 ล้านราย แต่หากแบ่งเป็นเขตลูกค้านครหลวงมีจำนวน 3.5 แสนราย คิดเป็นรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์มัลติมีเดียประมาณ 2,768 ล้านบาท ส่วนลูกค้าฟิกไลน์ทีโอทีมีลูกค้าทั่วประเทศ 3.6 ล้านราย ซึ่งแบ่งเป็นลูกค้าของนครหลวง 2.3 ล้านราย