คสช.คืนชีพ กสทฯ-ทีโอที

คสช.ต่อลมหายใจกสทฯ-ทีโอที สั่งแก้กฎหมายไม่ต้องนำส่งรายได้สัมปทาน

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีนโยบายชัดเจนว่า ต้องการให้รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท กสท โทรคมนาคมและบริษัท ทีโอที สามารถเลี้ยงตัวเองต่อไปได้ โดยเตรียมแก้กฎหมายใน 2 ประเด็น คือ มาตรา84 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไม่ต้องให้ทีโอทีและ กสทฯ นำส่งรายได้จากสัมปทานให้กับ กสทช.

          นอกจากนี้ จะต้องแก้ไขกฎหมาย กสทช.ที่กำหนดให้คลื่นความถี่ต้องประมูลเท่านั้น ทำให้ทีโอทีและ กสทฯ ซึ่งมีสิทธิในคลื่นความถี่ที่ยังไม่หมดสัมปทานและคลื่นที่หมดสัมปทานแล้วแต่ยังมีสิทธิในการบริหารต่ออีก 2 ปี จะต้องใช้งบประมาณในการประมูลคลื่นแข่งกับเอกชนในขณะที่ไม่มีรายได้เข้ามา

          ทั้งนี้ วันที่ 3 ก.ค. กสทช.เรียกบริษัท กสทฯ และบริษัท ทีโอทีเข้าหารือและแจกแจงการถือครองคลื่นความถี่ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อจัดทำโรดแมปคลื่นความถี่ทั้งหมดเสนอให้ คสช.พิจารณา

          ปัจจุบันทีโอทีถือครองคลื่นความถี่ ได้แก่ คลื่น900 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 17.5 เมกะเฮิรตซ์ กำลังจะสิ้นสุดสัมปทานกับบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ในปี2558 แต่ กสทช.เตรียมนำมาเปิดประมูลตามแผนเดิมในเดือนพ.ย. และคลื่นความถี่2.3-2.4 กิกะเฮิรตซ์ จำนวน 64 เมกะเฮิรตซ์โดยทีโอทีได้เคยเสนอขอถือครองคลื่นต่อไปโดยไม่ต้องเปิดประมูล

          ขณะที่ กสทฯ มีคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 75 เมกะเฮิรตซ์ โดย 25 เมกะเฮิรตซ์หมดสัมปทานแล้วและกำลังจะเปิดประมูล และอีก 25 เมกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นที่ยังไม่ถูกใช้งานซึ่งกสทช.เตรียมนำมาประมูลเช่นกันโดย กสทฯ ได้เสนอ 2 แนวทางไปยัง คสช. คือ หากประมูล ขอให้กสทฯ เข้าร่วมประมูลด้วย แต่หากไม่ประมูล กสทฯ ควรมีสิทธิในคลื่นดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องส่งคืนไปให้ กสทช.

          ก่อนหน้านี้ กสทช.พยายามผลักดันต่อ คสช.ขอให้เดินหน้าประมูลคลื่น1800 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ร่างประกาศคุ้มครองซิมดับจะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. 2557 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานจำนวน4 ล้านราย ต้องประสบปัญหาซิมดับ