สหภาพ กสท-ทีโอที ชง คสช.โละบอร์ดการเมือง

สหภาพรัฐวิสาหกิจโทรคมเล็งยื่นหนังสือ "คสช.-ป.ป.ช." เร่งสางปัญหาคั่งค้าง คดีพิพาท กสท-ทีโอทีกับเอกชน ย้ำชัดคุณสมบัติบอร์ดที่เข้ามาทำงานต้องมีความรู้ ความสามารถ เหมาะกับองค์กร ไม่หวังกอบโกยผลประโยชน์อย่างเดียว

          นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า สหภาพกสท.เตรียมทำหนังสือ ยื่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้คสช.ปฏิรูปวงการโทรคมนาคมของไทย รวมถึงสร้างความ ชัดเจนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมด้วย อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการสิ้นสุด สัญญาสัมปทาน ที่ปัจจุบันสัญญาสัมปทาน สิ้นสุดไปเกือบ 1 ปี จำนวน 2 สัญญา แต่ยังไม่มีการโอนทรัพย์สินตามสัญญา ขณะที่ใน ปี 2558 จะสิ้นสุดอีก 1 สัญญาสัมปทาน

          ขณะเดียวกัน ก็มีการยื่นฟ้องร้องต่อ ศาลปกครองในหลายประเด็น นับเป็น อุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก เพราะคดีใดที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อได้ ส่งผลให้ เสียโอกาสทางธุรกิจ และการให้บริการประชาชน จึงต้องการให้คสช.ช่วยเข้ามาสะสาง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่าง ยาวนานด้วย

          นอกจากนี้ สหภาพกสท จะเตรียมยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เร่งพิจารณาคดีเกี่ยวกับวงการโทรคมนาคม เช่น การตรวจสอบการทำสัญญา 3จี รูปแบบ ใหม่ระหว่างกสทกับกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้ทำสัญญามานานกว่า 2 ปีแล้ว และการประมูล 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิตร์ซ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 1 ปี ซึ่งคดีเหล่านี้ควรจะมีความชัดเจนด้วยเช่นกัน

          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ บมจ.ทีโอที ก็จะทำหนังสือถึงคสช.ด้วย เช่นกัน เพื่อขอให้เข้ามาสะสางปัญหาสัญญา สัมปทานที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความว่า การแก้ไขสัญญาสัมปทานระหว่าง ทีโอทีกับบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส ไม่เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งได้มีการเจรจากันตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. ร่วมทุน)

          อีกทั้งตั้งแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินปี 2553 จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความก้าวหน้า

          ดังนั้น ทีโอทีจึงต้องการให้คสช.เข้ามาช่วยสะสางปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีมาตรฐาน โปร่งใส ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะ การแต่งตั้งกรรมการควรต้องพิจารณา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่หวังผลประโยชน์จากทีโอทีและกสท รวมถึงสร้างระบบตรวจสอบให้โปร่งใส ลดการทุจริตในองค์กรด้วย

          อย่างไรก็ดี ล่าสุดบอร์ดทีโอทีนำโดยพ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย ประธานบอร์ด ทีโอที และนายไกรสร บารมีอวยชัย ประธานบอร์ดกสท ยังไม่ได้ยื่นจดหมายลาออก แต่อย่างใด

          ควรพิจารณาผู้ที่มีความสามารถไม่หวังประโยชน์จากทีโอทีและกสท