"ทีโอที-กสท" ดิ้นหนีตายสุดลิ่ม หมดสภาพเสือนอนกินอ้อน คสช.ช่วยด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม ได้เตรียมแผนเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยฟื้นฟูทีโอทีและ กสท โดยเฉพาะการสร้างความชัดเจนในการดำเนินงาน เนื่องจากทั้งทีโอที และ กสท เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม ที่เดิมเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนากิจการบริการโทรคมนาคมของชาติ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นเพียงผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเอกชนรายอื่นๆเท่านั้น แต่การทำงานของทีโอทีและ กสท ต่างกับบริษัทเอกชนโดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้

          โดยทีโอทีและ กสท ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบรัฐวิสาหกิจ และ พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 56 และขั้นตอนอื่นๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงไอซีทีในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล และมีกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกทั้งยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำให้ทีโอทีและกสท มีปัญปาอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก

          นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องคลื่นความถี่ จากเดิมทีโอที และ กสท ได้รับสิทธิ์ในคลื่นความถี่ เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เมื่อกฎหมายระบุให้ส่งคลื่นความถี่ให้ กสทช. เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทำให้บรรดาอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทานต่างๆ ที่ได้รับโอนจากคู่สัญญาสัมปทานไม่สามารถจะนำไปหาประโยชน์ได้ และหากต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (บอร์ด) กระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง และครม. ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก เป็นต้น "อย่างคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตที่ กสทช.จะประมูลในเดือน ส.ค.57 นี้ และ คลื่น 900 เมกะเฮิร์ต จะประมูลในเดือน พ.ย. 57 นี้ จำเป็นต้องขอความชัดเจนจาก คสช. ว่าจะให้ทีโอทีและ กสท.เข้าร่วมประมูลหรือไม่ เพื่อให้องค์กรอยู่รอด