ไอซีทีหวังรวมทีโอที-กสท สร้างโครงข่ายแห่งชาติ

          ปลัดไอซีที หวังควบรวม "ทีโอทีกสท" เพื่อกิจการโทรคมนาคม หลัง รมว.ไอซีทีหลายสมัยพยายามแต่ไม่สำเร็จ พร้อมดึง 3 ค่ายมือถือไทย ร่วมสร้างโครงการโครงข่ายแห่งชาติ

          นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  เปิดเผยว่า ต้องการผลักดันให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกิดการควบรวมกันให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นจุดแข็งสำคัญที่ช่วยให้ทั้ง 2 องค์กรสามารถอยู่รอดต่อไปได้  หลังจากที่ไม่มีรายได้จากสัมปทานที่เคยได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอกชน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที หลายรัฐบาล ได้มีความพยายามที่จะควบรวมทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการลงทุน ซึ่งการควบรวมจะทำให้เหลือองค์กรโทรคมนาคมของประเทศเพียงแห่งเดียว  แต่มีความแข็งแรงด้านโครงข่ายที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน  โดย กสท มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ขณะที่ทีโอที มีจุดแข็งในเรื่องของการเข้าถึงผู้ใช้บริการ

          "หากผลักดันให้เกิดการควบรวมได้สำเร็จ จะมีโครงการโครงข่ายแห่งชาติ  ที่จะดึงผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ราย คือ  เอไอเอส ดีแทค และ ทรูมูฟเอช เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อช่วยขยายและวางโครงข่ายโทรคมนาคมให้เข้าถึงประชาชนได้ทั้งประเทศ"

          ด้านนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า  หากเป็นนโยบายที่ต้องการให้ควบรวมและเห็นว่าเกิดประโยชน์จริงจากการควบรวม ทาง กสท ก็ยินดีดำเนินการตาม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่กสท จะไม่เสียประโยชน์ใด ๆ ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการควบรวมไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะได้รับการต่อต้านจากสหภาพแรงงานของทั้ง ทีโอทีและ กสท ส่งผลให้นโยบายถูกกำหนดให้ทั้งสององค์กรต้องแข่งขันกันเอง  แต่จากความล่าช้าของระบบรัฐวิสาหกิจ ทำให้ทั้งสององค์กรไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้เลย