มัคคานซิส ชี้เน็ตเร็วสูงไทยแข่งดุ ผู้ให้บริการหันชู เคเบิล-ไฟเบอร์

มัคคานซิส เผยผลศึกษาตลาดเน็ตเร็วสูงแข่งดุ ผู้ให้บริการหันแข่งความ เร็ว-เทคโนโลยีผ่านสายเคเบิล-ไฟเบอร์ มากกว่าราคา-โปรโมชัน เช่นเดียวกับบริการเน็ตไร้สาย ที่ค่ายโอเปอเรเตอร์ 3G แข่งออกแพ็กเกจในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมากว่าพันแพ็กเกจ

          บริษัท มัคคานซิส จำกัด ได้รายงานผลการติดตามกลยุทธ์ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งราคา, แคมเปญการตลาด และโปรโมชัน พบว่าราคาของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงค่อนข้างคงที่ โดยผู้ให้บริการต่างหันมาใส่ใจเรื่องการแข่งขันด้านความเร็วและเทคโนโลยีแทน ส่งผลให้เทคโนโลยีมีสายดั้งเดิมอย่าง xDSL นั้น ได้เดินทางมาถึง "ทางเกือบตัน" ในเขตตัวเมือง เนื่องจากความต้องการของความเร็วเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเทคโนโลยี xDSL ในบางพื้นที่เริ่มเร็วไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ทำให้ผู้ให้บริการต้องมีการขยายโครงข่ายตลอดจนลงทุนเพิ่มในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ไฟเบอร์ และเคเบิล ที่สามารถรองรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้มากกว่า xDSL

          โดยเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี FTTx (เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง) ในวงกว้าง เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำลง พอที่จะตั้งราคากับกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้าน ให้อยู่ในระดับเดียวกับบริการ xDSL ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการรายใดสามารถเปิดเกมได้เร็ว หรือเป็นฝ่ายรุกในตลาดได้ก่อน จะมีความได้เปรียบ และมีความเป็นไปได้สูงในการครองความเป็นเจ้าตลาด

          ด้านนางสาวเฉลิมพร อภิบุณโยภาส นักวิเคราะห์ บริษัท มัคคานซิส (ประเทศไทย)  จำกัด  กล่าวให้ความเห็นว่าจากผลสำรวจของบริษัทพบว่า ในสายตาผู้บริโภคพบว่าปัจจัยด้านบริการยังถือเป็นส่วนเสริม โดยปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการยังคงเป็นในเรื่องของราคาและโปรโมชัน โดยผู้ใช้งานเริ่มมองในเรื่องปริมาณของแบนด์วิดธ์ และจำนวนข้อมูลที่ส่งผ่าน ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการด้านความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

          ทั้งนี้ไม่เพียงแต่บริการรูปแบบมีสายที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด บริการในรูปแบบไร้สายก็มีความเข้มข้นอย่างไม่น้อยหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่การให้บริการ 3G, โปรโมชันที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงตัวอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี 3G ที่ได้มีการกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ได้เกิดขึ้นในกลางปี 2556 ที่ผ่านมา โดยมัคคานซิส สำรวจพบว่าดีกรีการแข่งขันมีความรุนแรงมากกว่าปี 2555 นับจากจำนวนแพ็กเกจต่างๆ ที่ออกมาท่วมตลาด มากกว่า 1,000 แพ็กเกจในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

          ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการมีความตื่นตัวในการหาบริษัทคู่ค้าประเภทต่างๆ เข้ามาเสริมทัพ เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงสนับสนุนและผลักดันจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้วางนโยบาย ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้งาน ล้วนทำให้การเติบโตของ 3G ในประเทศไทย เป็นไปแบบก้าวกระโดด โดยผลการติดตามตลาดของ มัคคานซิส พบว่าการผลักดันของผู้ให้บริการให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนมาใช้ 3G ทำให้อัตราการเติบโตของผู้ใช้งาน 3G สูงถึงเกือบ 200% เมื่อเทียบปี 2555 หรือมีจำนวนผู้ใช้งาน 3G เกือบ 32 ล้านเลขหมาย (ตัวเลขประมาณการก่อนสิ้นปี 2556)

          นอกเหนือจากการแข่งขันทางด้านราคา และพื้นที่ให้บริการ ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายคือ เอไอเอส, ดีแทค และทรูมูฟ เอช ยังเน้นการพัฒนาการให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น บริการก่อน-หลังการขาย, การอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G, 4G จนถึงตัวอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ เพื่อสามารถให้คำแนะนำการใช้งาน ตลอดจนต่างมีการปรับปรุงสถานที่ในร้าน ให้รองรับการเข้าใช้บริการอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการขยายการบริการไปสู่บริการออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานให้มากที่สุด